Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Klimaatlezing D66 Delft: Michiel van den Broeke – Het grote ijs

Woensdag 20 januari, online i.v.m. coronamaatregelen

Klimaatlezing "Het Grote IJs" door Prof. dr. Michiel van den Broeke, georganiseerd door de Werkgroep Klimaatmitigatie & Adaptatie van D66 Delft.

In het licht van recente rapporten van onder anderen het IPCC en de Deltacommissaris en de geconstateerde acceleratie in de opwarming van de aarde, heeft het Bestuur van D66 Delft besloten om met de Delftse Werkgroep Klimaatmitigatie & Adaptatie een lezingenreeks over Klimaat in het leven te roepen. Met wekelijkse lezingen door wetenschappers en andere specialisten zal kennis en kunde op het gebied van klimaatverandering worden ontsloten en wordt onze leden en belangstellenden een inzicht geboden in de stand van zaken wat betreft onderzoek op het gebied van klimaatverandering, alsook de van de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken om verdere opwarming tegen te gaan. Klimaatadaptatie, watermanagement, de energie- en mobiliteitstransitie zullen hierbij aandacht krijgen, naast vraagstukken met betrekking tot klimaatbeleid, de financiering van de energietransitie en de wijze waarop draagvlak kan worden gecreëerd voor de te nemen maatregelen.

Je kunt het lezingenprogramma volgen door je aan te melden voor de wekelijkse programma-updates via deze link https://delft.d66.nl/klimaatlezingen-2021/

Voor de eerste lezing op woensdag 20 januari hebben we Prof. dr. M.R. (Michiel) van den Broeke bereid gevonden om te spreken over Het Grote IJs.

Klik hier voor de online livestream

(De livestream werkt vanaf woensdag 20 januari 2021 om 20:00u)

Het Grote IJs

Alle gletsjers op Aarde bevatten voldoende ijs om wereldwijd de zeespiegel met tientallen meters te laten stijgen. Momenteel smelten overal ter wereld de gletsjers snel, waardoor de zeespiegel ook daadwerkelijk stijgt, met ongeveer drie cm per decade. Ook de grote ijskappen van Groenland en Antarctica, waarin het meeste ijs ligt opgeslagen en waarvan lang werd gedacht dat ze ‘too big to fail’ waren, dragen significant bij aan de huidige stijging van de zeespiegel. Deze veranderingen kunnen een grote rol gaan spelen in de leefomgeving van toekomstige generaties. In deze lezing gaan we in op prangende vragen die deze ontwikkelingen oproepen: wat voor invloed heeft de recente opwarming op het smelten van de ijskappen en de versnelling van de zeespiegelstijging? Hoe zal zich dit in de toekomst ontwikkelen, en biedt het klimaatakkoord van Parijs soelaas? Wat moeten we doen om de onzekerheden in onze voorspellingen van zeespiegelstijging te verkleinen?

Over de spreker

Michiel van den Broeke (Rotterdam, 1968) is sinds 2008 als hoogleraar Polaire Meteorologie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksgroep maakt deel uit van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU), departement Natuurkunde, en bestudeert de interactie tussen het klimaat en de grote ijskappen van Antarctica en Groenland. Michiel bracht meer dan een jaar van zijn leven door op of dichtbij het ijs van Groenland en Antarctica om metingen te doen. Door deze te combineren met gegevens van satellieten en klimaatmodellen ontstaat een compleet beeld van het huidige massaverlies van de ijskappen, en de zeespiegelstijging die dit tot gevolg heeft. Michiel treedt regelmatig op in de media en als spreker om op genuanceerde wijze de invloed van klimaatverandering op het ijs op aarde te duiden. Voor zijn onderzoekbijdragen ontving hij in 2015 de Louis Agassiz medaille van de European Geosciences Union en werd hij gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Momenteel is Van den Broeke wetenschappelijk directeur van het IMAU, waar ongeveer 70 mensen werken aan de fundamentele studie van het klimaatsysteem.

20 januari

20:00

Online via Youtube