Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Najaars-ALV

Zaterdag 30 september, online

Algemene ledenvergadering van de thema-afdeling Duurzaam met een volle en interessante agenda in voorbereiding op de verkiezingen!

Onze ledenvergadering van dit najaar vindt online plaats. We komen bij elkaar voor onder andere bestuurswisselingen, het voorbereiden van amendementen op het concept-verkiezingsprogramma dat vastgesteld gaat worden op partijcongres C118 wat plaatsvindt in Apeldoorn op 21 oktober. De voorlopige agenda is als volgt:

13:15 – 13:30 Digitale inloop

13:30 – 13:35 Opening en welkomstwoord door voorzitter Remko Zuidema

13:35 – 13:40 Vaststellen verslag ALV 18 maart 2023

13:40 – 14:00 Kennismaken met nieuwe bestuursleden

14:00 – 14:15 Afscheid bestuursleden

14:15 – 14:45 Bespreken en vaststellen nieuw huishoudelijk reglement

14:45 – 16:45 Bespreken amendementen t.b.v. concept-verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2023 en moties Congres C118

16:45 – 17:00 Rondvraag en sluiting

30 september

13:30

Online