Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Voorjaars-ALV

Zaterdag 18 maart in Utrecht

Voorjaars-ALV van de thema-afdeling Duurzaam met onder andere voorbereidingen voor het D66-congres C117 van 13 mei in Amsterdam.

Onze ledenvergadering van dit voorjaar vindt fysiek plaats bij The Green House in Utrecht. Op deze duurzame locatie komen we bij elkaar voor bestuursverkiezingen, het voorbereiden van moties voor partijcongres C117 wat plaatsvindt in Amsterdam op 13 mei, en om te brainstormen voor input voor het verkiezingsprogramma van de Europese Parlementsverkiezingen in 2024. De voorlopige agenda is als volgt:

13:30 – 14:00 Inloop

14:00 – 14:05 Opening en welkomstwoord door voorzitter Remko Zuidema

14:05 – 14:10 Vaststellen verslag ALV d.d. 16 oktober 2022

14:10 – 14:25 Presentatie financiën

14:25 – 14:40 Presentatie jaaroverzicht 2022 / planning 2023

14:40 – 14:50 Kennismaken met bestuurskandidaten + stemming

14:50 – 15:00 Afscheid bestuursleden

15:00 – 16:00 Bespreken moties t.b.v. Congres 117

Te bespreken moties:

DZ.PM117.1_Afbouw subsidie op fossiele brandstoffen

DZ.PM117.2_Kosten van overheidsgaranties mbt energie scenarios

DZ.PM117.3_Prioriteit voor vermindering gasverbruik in gascentrales

DZ.PM117.4_Prioriteit voor vervanging kolencentrale

DZ.PM117.5_Groene waterstof op Curacao en Aruba

DZ.PM117.6_Stop stikstofblokkade van klimaatprojecten

DZ.PM117.7_Geen subsidies voor individuele batterijen

DZ.PM117.8_Waterstofelectrolyse

DZ.PM117.9_Betere regelingen voor meer duurzame oplossingen

16:00 – 16:45 Input voor verkiezingsprogramma EP 2024

16:45 – 17:00 Rondvraag en sluiting

17:00 Borrel

18 maart

14:00 (inloop vanaf 13:30)

The Green House
Croeselaan 16
3521 CA Utrecht