Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Webinar Wonen: betaalbaar wonen (deel 1 – brede oriëntatie)

Maandag 27 maart, online via Zoom

De werkgroep Wonen organiseert een webinar met discussie over: ‘Hoe maken en behouden we betaalbare woningen financieel haalbaar?’

Webinar met discussie over: ‘Hoe maken en behouden we betaalbare woningen financieel haalbaar’, georganiseerd door de werkgroep Wonen (als onderdeel van de thema-afdelingen Ruimte & Mobiliteit, Duurzaam, Economie en Senioren & Samenleving). Sprekers zijn (onder voorbehoud) Theo Stauttener en Jacco Maan.

Voor (betaalbare) woningbouw is het noodzakelijk voldoende locaties beschikbaar te hebben met een passende grondprijs. Echter, noch gemeenten, noch woningcorporaties hebben voldoende gronden in bezit voor de enorme opgave van bijna 600.000 betaalbare woningen, waarvan de helft in het sociale segment – als er al locaties zijn, zijn deze meestal in bezit van bouwers/ontwikkelaars. De aangekondigde wijziging voor aankoop van gronden door corporaties (nu: binnen 5 jaar realisatie) kan een gedeeltelijke oplossing bieden, echter gronden zijn nauwelijks beschikbaar of beschikbaar tegen een marktconforme prijs.

Ter informatie:  https://youtu.be/41gjJkR4wTw

Meld je aan voor dit webinar door te mailen naar Theo Fambach, secretaris van de werkgroep Wonen: theofambach@gmail.com.

27 maart

20:00

Online via Zoom