Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Debatavond werkgroep Energie en Klimaat

Woensdag 9 september online via Zoom

Debatavond georganiseerd door de werkgroep Energie en Klimaat met als titel: It's the Network, stupid.... Een visie op het (Europese) elektriciteitsnet in 2040.

De werkgroep Energie en Klimaat organiseert een debat met als titel:

It’s the Network, stupid….
Een visie op het (Europese) elektriciteitsnet in 2040

Debaters en gastsprekers zijn:

Ben Voorhorst – COO Tennet
Wessel Bakker – Business Director Power Transmission DNV GL, en voorzitter CIGRE

Speciale gast: Matthijs Sienot – Tweede Kamerlid D66 (onder voorbehoud van eventuele debatten met nog hogere prioriteit)

Agenda

  • 19.30 introducties door de gastsprekers: hun beeld, opinie en voorstellen
  • 20.10 debat over stellingen:
    Stelling 1: De grootscheepse aanleg van wind- en zonne-energie in Europa vergt meer Europese coördinatie en politieke aandacht voor knelpunten.
    Stelling 2: Bepaalde randvoorwaarden vormen een knelpunt voor Europese netbeheerders in het behalen van de 2050 doelstelling (broeikasgassen naar nul). De creatie van een Europese netbeheerder kan de energietransitie versnellen.
    Stelling 3: De huidige sturingsinstrumenten (o.a. subsidies) en het wettelijke kader vanuit de overheid zijn te weinig gestructureerd voor een effectieve aansturing van de energietransitie. Overheden dienen hun (subsidie) beleid en wettelijke instrumentarium beter af te stemmen
  • 21.20 conclusies en afsluiting

Schrijf je hier in! Het debat vindt plaats via Zoom. Debaters zitten live op het Landelijk Bureau, geheel Covid-19 proof.

9 september

19:30

Online via Zoom