Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit – verdiepingsbijeenkomst

Zaterdag 12 januari bij De Jagersvereniging in Amersfoort

Agenda: Website voor het delen van praktische informatie over kringlooplandbouwtechnieken: Chris Zeevenhooven licht toe hoe ver hij hiermee is. Het verdienmodel voor kringlooplandbouw. Johan Sanders geeft een presentatie over innovaties in zowel de primaire productie ...

Agenda:

  1. Website voor het delen van praktische informatie over kringlooplandbouwtechnieken: Chris Zeevenhooven licht toe hoe ver hij hiermee is.
  2. Het verdienmodel voor kringlooplandbouw.
  3. Johan Sanders geeft een presentatie over innovaties in zowel de primaire productie van biomassa als in de keten die kunnen helpen om het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen duurzamer te maken.
  4. Voorgestelde amendementen voor het Europees verkiezingsprogramma. Ik zal de procedure en twee of drie concept-amendementen toelichten. Deze gaan over klimaatbeleid voor de landbouw, Europees bodembeleid en grensoverschrijdende natuurgebieden. Iedereen kan zelf ook met amendementen komen.
  5. Marjolijn Hazebroek van de themagroep Senioren & Samenleving wil op het eerstvolgende partijcongres een motie indienen over dierenwelzijn. Door het bestuur is deze motie naar ons verwezen, omdat het binnen ons mandaat valt.

De eerste drie punten behandelen we in het ochtendprogramma. Jullie worden verzocht zelf iets voor de lunch mee te nemen, de KNJV zorgt voor koffie en thee. ’s Middags bespreken we de amendementen en de motie. We verwachten om 16:00 klaar te zijn.

Alle documenten die ter bespreking voorliggen zijn gemaild naar de leden van de werkgroep.

12 januari

10:00 uur

De Jagersvereniging, Prinses Marielaan 2, Amersfoort