Steun ons en help Nederland vooruit

Contact

Wij zijn als volgt te bereiken

(zie onderaan voor hoe aanmelding als gratis lid)

Contact

Algemeen

Informatie en vragen: info@d66duurzaam.nl

Bestuur

Voorzitter
Pier Vellinga:
mobiel 06 51616618, voorzitter@d66duurzaam.nl

Secretaris
Vacant, wordt waargenomen door Juliëtte Bos

Penningmeester en Ledenadministratie
Luit Buurma, ledenadministratie@d66duurzaam.nl

Bestuurslid Communicatie
Juliëtte Bos, mobiel 06 10299936, juliettebos1990@gmail.com

Bestuurslid Opleidingen
Vacant

Bestuurslid Internationaal
Atze Boerstra, mobiel 06 24427547, AtzeBoerstra@yahoo.com

Bestuurslid algemeen
Anne-Marie Spierings, mobiel 06 53561341, aspierings@hotmail.com

Werkgroepen

Werkgroep Circulaire Economie
Voorzitter: Remko Zuidema, mobiel 06 46137157, info@remkozuidema.nl
Secretaris: Frank Nouws, mobiel 06 51279492, fnouws@gmail.com

Werkgroep Duurzame Economie
Voorzitter: Jan Willem Kantersmobiel 06 55706667jwkantersd66@gmail.com

Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit
Voorzitter: Marleen van der Meulen, mobiel 06 22559329, vandermeulenmarleen@gmail.com
Secretaris: Tom Kuhlmanzi2hr5@kpnmail.nl

Werkgroep Energie en Klimaat
Voorzitter: Marjolijn Hazebroek, mobiel 06 51141339, mhazebroek@casema.nl
Secretaris: Pepijn Wesselmanp.wesselman@gmail.com

Voor meer informatie

zie: Brief aan belangstellende voor D66 Duurzaam

Deelnemen aan de Thema-afdeling D66 Duurzaam en/of werkgroep(en) gaat als volgt:

  1. log in op https://mijnd66.nl/
  2. ga naar mijn gegevens
  3. ga naar groepen en subgroepen
  4. open aan/-afmelden voor (sub)groepen
  5. selecteer aanmelding aanvragen voor de groep thema-afd Duurzame ontw
  6. selecteer (indien van toepassing) aanmelden voor één of meer Werkgroepen (1)

Nog vragen mail:  info@d66duurzaam.nl

(1) Deelnemers aan een werkgroep hebben een actieve rol. Ze diepen het betreffende onderwerp uit, leggen resultaten vast, geven input aan verkiezingsprogramma’s, dienen moties in op congressen en zijn vraagbaak voor onze politieke vertegenwoordigers.

Laatst gewijzigd op 24 augustus 2017