Steun ons en help Nederland vooruit

Dirk van Zijl

Penningmeester

Waarom ben je lid geworden van D66?

Sinds ik mag stemmen verdiep ik mij in partijprogramma’s, van D66 en van andere politieke partijen. Vervolgens werd duidelijk dat D66 het beste aansluit bij mijn waarden. Dat blijkt vooral uit de principes over onderwijs, individuele vrijheid, duurzaamheid, zorg en Europese samenwerking. Na jaren lang D66 stemmen, besloot ik in 2015 lid te worden van D66. Het lidmaatschap betekent voor mij doorlopende loyaliteit en steun aan de partij waarbij ik mij thuis voel.

Waarom ben je actief geworden bij de thema-afdeling?

Met mijn actieve inzet bij D66 Duurzaam wil ik inhoudelijk bijdragen aan D66. Dat is voor mij belangrijk, omdat ik ervan overtuigd ben dat D66 afhankelijk is van de individuele inzet van de leden. Het meest interessante politieke onderwerp voor mij is het duurzaam maken van de samenleving. Dat vooral door de technische en het maatschappelijke elementen. Aangezien Duurzaam mij het meest aangrijpt, zet ik mij graag in voor de D66 thema-afdeling Duurzaam.

Wat wil je graag bereiken als bestuurslid bij D66 Duurzaam?

De thema-afdeling Duurzaam heeft een groot aantal leden. Daarmee heeft de afdeling veel potentieel. Ik geloof dat het potentieel van de thema-afdeling om bij te dragen aan het politieke debat over duurzaamheid veel groter is dan wat nu wordt benut. Daarom hoop ik als bestuurslid, met het bestuur en de afdeling te bereiken dat het potentieel van de afdeling beter wordt benut. Met verbeteringen in het faciliteren van kennisdeling en het genereren van kennis binnen de afdeling, denk ik dat de waarde, relevantie en erkenning van de thema-afdeling Duurzaam voor D66 vergroot kan worden.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk in de ICT-sector als product owner voor een internationaal softwarebedrijf. In die functie ben ik verantwoordelijk voor het succes van een deel van de software. Daarvoor ben ik voortdurend in contact met belanghebbenden en deskundigen. Mede op basis van hun inzichten stel ik vast wat voor onze softwaregebruikers de hoogste waarde heeft, en voor de softwareontwikkeling de hoogste prioriteit heeft.

Wat is jouw boodschap voor iedereen die deze pagina leest?

Je bent van harte welkom om de afdelingsvergaderingen bij te wonen. Tijdens een vergadering kun je ervaren welke onderwerpen worden besproken en hoe dat er aan toegaat. Vergaderingen zijn regelmatig online. Dat maakt het bijwonen eenvoudig. Kom eens kijken en ervaar of je ook actief wil bijdragen aan D66 Duurzaam. In de agenda zie je een overzicht van de volgende afdelingsbijeenkomsten.