Steun ons en help Nederland vooruit

Floriske Deutman

Secretaris werkgroep Energie en Klimaat

Waarom ben je lid geworden van D66?

Wat mij altijd aan heeft getrokken in D66 is het sociaalliberaal gedachtengoed. Redelijk, pragmatisch en sociaal met veel oog voor de individuele vrijheid van mensen in de samenleving. Ik was als jongere al lid van de Jonge Democraten en heb in 2003 in het landelijk bestuur gezeten van de JD. Na een kort intermezzo ben ik in 2015 weer lid geworden van D66.

Waarom ben je actief geworden bij D66 Duurzaam?

Op persoonlijk vlak ben ik erg geïnteresseerd in duurzaamheidsvraagstukken en klimaatverandering. Dit is ontstaan toen we in 2016 verhuisden en we ons (nieuwbouw)huis zo duurzaam mogelijk wilden hebben. Man mijn, gepromoveerd chemicus, en ik liepen tegen veel obstakels aan en onze passie voor duurzaamheidsoplossingen werd toen aangewakkerd.

Wat wil je graag bereiken als bestuurslid bij D66 Duurzaam?

Graag zou ik binnen D66 een fundamentele discussie zien over de energietransitie en de rol van de politiek hierin.

Uiteindelijk draait de energietransitie immers om keuzes en dan vooral om politieke keuzes. Welke CO2-vrije energiebronnen geven wij als politiek een zetje met subsidievoorwaarden, beleidssteun en vergunningshulp? Welke energiedragers gaan we stimuleren (waterstof, batterijen)? Hoe hoog maken we de CO2-beprijzing in de niet ETS-sectoren? Volgen we überhaupt het Europese ETS-systeem, gooien we daar nog een eigen CO2-heffing bovenop?

Waar willen we heen en welke nadelen zijn we bereid te accepteren? Vooral die laatste vraag is fundamenteel. Daarbij is het geen geheim dat ik kernenergie als deeloplossing zie in de energietransitie naast hernieuwbare bronnen. Wat ik heel fijn vind, is dat er binnen D66 ook ruimte is voor dat geluid en we op een respectvolle manier de discussie daarover aan kunnen gaan binnen de thema-afdeling en de werkgroep.

Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven ben ik Sinologe en bedrijfskundige en directeur/eigenaar van Dutch Sino Business Promotions, een Nederlands-Chinees intermediair adviesbureau met een dochteronderneming in Shanghai. We bieden adviesdiensten waaronder marktstudies, fusies en overnames, business support zoals het organiseren van evenementen en zakelijke reizen (door COVID-19 vooral digitaal), training en vertaaldiensten aan Nederlandse en Chinese organisaties. Wij richten ons met name op de sectoren overheidsrelaties, land- en tuinbouw en water- en milieutechnologie.
Daarnaast ben ik secretaris van de Stichting Energietransitie & Kernenergie.

Wat is jouw boodschap voor iedereen die deze pagina leest?

Geen enkele energiebron is perfect. Fossiele bronnen stoten CO2 uit en veroorzaken klimaatverandering. Zon en wind leveren niet altijd stroom en gebruiken veel ruimte. Biomassa stoot stikstof, fijnstof en broeikasgas uit. Kernenergie levert radioactief afval. Geothermie levert een risico op verontreinigd grondwater en aardbevingen. En daarnaast zijn er technieken als CO2-afvang (CCS) en waterstofproductie. CCS staat nog in de kinderschoenen en de potentiële risico’s met het weglekken van CO2 en transport zijn nog onbekend. Waterstofproductie kent veel conversieverliezen en er is veel elektriciteit nodig met dure electrolysers om het te produceren.

Daarbij kost de energietransitie hoe dan ook geld. Behalve fossiele brandstoffen, waar we vanaf willen, zullen al deze technologieën subsidie nodig hebben.

We moeten binnen onze partij het gesprek aan durven gaan over de nadelen van de verschillende energiebronnen en die moeten we tegen elkaar afwegen.

Het zal vrijwel onmogelijk zijn om met alleen zonne- en windenergie de energietransitie te doen slagen. De grootste kans van slagen hebben we als we geen enkele technologie uitsluiten. De markt gaat het klimaatprobleem nooit oplossen, daarvoor is energie uit fossiele bronnen (nog) te goedkoop. D66 zal de richting moeten wijzen en de kaders moeten scheppen, zeker als het gaat om grote en dure investeringsprojecten en wij zullen daarbij eerlijk moeten zijn over de nadelen die wij bereid zijn te accepteren.

 

Meer van Floriske Deutman