Steun ons en help Nederland vooruit

Frank Nouws

Voorzitter werkgroep Circulaire Economie

Waarom ben je lid geworden van D66?

Een liberale partij met oog voor persoonlijke vrijheden zonder dat die ten kosten gaan van de maatschappij als geheel, het streven naar een open samenleving maar vooral de onafhankelijkheid ten opzicht van religieuze stromingen en maatschappelijke organisaties. Dat waren voor mij de belangrijkste motieven om mezelf in 2003 aan te melden als lid van D66. Toen enkele jaren later de vijf richtingwijzers werden geïntroduceerd voelde ik me hierin helemaal bevestigd. Mijn persoonlijke slogan is nog altijd: “vooruitstrevend met beide benen op de grond”.

Waarom ben je actief geworden bij D66 Duurzaam?

Nadat de koplopers het duurzaam denken en handelen op de kaart hebben gezet, zitten we nu in een fase van verdere ontwikkeling en het genereren van impact. De betrokkenheid van een grote groep mensen – met een brede variëteit aan achtergrond en ervaring – is hierbij van groot belang. Het is juist deze variëteit die mij zo aanspreekt aan onze thema-afdeling.

Voor mij persoonlijk is duurzame ontwikkeling een nieuwe aanjager voor een toekomstbestendige welvaart en welzijn. Als technicus en bedrijfskundige kan ik gefascineerd raken door een veranderende kijk op o.a. ontwerpen en fabriceren, maar ook op nieuwe vormen van organiseren, financieren, ondernemen en besturen.

Wat wil je graag bereiken als bestuurslid bij D66 Duurzaam?

Een bijdrage leveren aan de verdere uitbouw van thema afdeling en de werkgroep circulaire economie in het bijzonder. Ik vind het van belang dat we alle kennis en ervaring van de leden op een goede manier wordt gebundeld, zodat de thema-afdeling als een effectief ankerpunt en vraagbaak kan dienen voor zowel  afdelingen, bestuurders en vertegenwoordigers.

Daarnaast – en zeker zo belangrijk – is de thema-afdeling ook een omgeving waar individuele leden met diverse (deel)thema’s kennis kunnen maken c.q. zich verder in verdiepen. Ik speek uit eigen ervaring: nadat ik in 2013 lid werd van de werkgroep grondstoffen, waren een groot aantal deelthema’s echt heel nieuw voor mij.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben freelance werktuigbouwkundige en bedrijfskundige en hou me momenteel voornamelijk bezig met het begroten en financieel opvolgen van technische projecten. Verder ben ik woonachtig in de binnenstad van Breda, waar altijd wel wat te beleven is.

Wat doe je verder nog voor D66?

Tussen 2007 en 2013 was ik voorzitter van de Bredase permanente campagnecommissie en lokaal campagneleider tijdens diverse verkiezingscampagnes. Momenteel vervul ik geen andere rol binnen onze partij.

Wat is jouw boodschap voor iedereen die deze pagina leest?

Binnen onze thema-afdeling een brede variëteit aan kennis en ervaring aanwezig op diverse (deel)thema’s rondom duurzaamheid. Maar laat je hierdoor niet afschrikken als je van jezelf vindt dat je hier nog zgn. ‘nieuw’ in bent. De thema-afdeling is er ook voor geïnteresseerde leden die zich verder willen verdiepen. Bovendien is duurzaamheid zo’n breed thema dat je al heel snel persoonlijke raakvlakken zult ontdekken!

Meer van Frank Nouws