Steun ons en help Nederland vooruit

Frank Nouws

Voorzitter Werkgroep Circulaire Economie

Breda

Mijn visie op duurzaamheid

Nadat de koplopers het begrip duurzaamheid op de kaart hebben gezet, zitten we nu in een fase van verdere ontwikkeling en implementatie. Hierbij is het van grote waarde dat een grote groep mensen, in een brede variëteit aan kennis en ervaring, hierbij betrokken is. Het is juist deze variëteit die mij zo aanspreekt aan de thema-afdeling duurzaam binnen D66.

Vanuit mijn persoonlijke invalshoek valt het mij iedere keer weer op hoe een combinatie van o.a. technische, maatschappelijke, politieke en bestuurskundige aspecten weer terug te vinden is in de vele onderwerpen rondom het thema duurzame ontwikkeling.

Het is mijn ambitie om, mede vanuit mijn werktuigbouwkundige en bedrijfskundige achtergrond, hieraan een gegronde bijdrage te kunnen leveren.

C.V.
Binnen D66
– Lid sinds 2003.
– Van 2007 tot 2013 voorzitter van de Bredase permanente campagnecommissie.
– Lid van het campagne kernteam voor GM2010 in Breda.
– Van 2007 tot 2013 lokaal campagneleider tijdens diverse verkiezingscampagnes.
– Vanaf 2013 lid van de thema-afdeling duurzaam en lid van de werkgroep grondstoffen.

Beroepsmatig
Jarenlang werkzaam geweest in diverse commerciële functies binnen de constructie- en apparatenbouw voor de proces- en offshore-industrie.

Meer van Frank Nouws