Steun ons en help Nederland vooruit

Guido Israëls

Voorzitter werkgroep Duurzame Economie

Waarom ben je lid geworden van D66?

Ik ben lid geworden omdat de visie, werkwijze en idealen van D66 dicht bij de mijne staan, en ik denk dat dit de beste manier is om een land te besturen. Sociaal liberaal en pragmatisch. Vol inzetten op duurzaamheid en een sterke economie. Goed onderwijs voor iedereen. Daar geloof ik in.

Waarom ben je actief geworden bij D66 Duurzaam?

Ik was opzoek naar een plek bij D66 waar ik én kan leren, én een waardevolle bijdrage kan leveren. Duurzaamheid is een thema wat mij aan het hart gaat. Na mijn eerste bijeenkomsten voelde ik me gelijk thuis.

Wat wil je graag bereiken als bestuurslid bij D66 Duurzaam?

Ik ben voorzitter van de werkgroep Duurzame Economie. In algemene termen wil ik me inzetten voor een toekomstbestendige, groene economie. Dit wil ik op een realistische manier doen, waarbij wordt gekeken naar de uiteindelijke impact van maatregelen. Duurzaamheidsmaatregelen moeten er niet toe leiden dat vervuilende productie naar het buitenland verplaatst, maar ervoor zorgen dat de productie daadwerkelijk duurzamer wordt.

Met de werkgroep wil ik de thema’s oppakken waarop we op korte en middellange termijn de meeste impact kunnen bereiken. Het is te laat voor vergezichten, verduurzaming moet vandaag en morgen. Op korte termijn zie ik fiscale vergroening als prioriteit: Het verplaatsen van belastingen op arbeid naar belasting op consumptie en vermogen, bijvoorbeeld door het invoeren van een uniforme CO2-heffing.

Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven ben ik duurzaamheidsadviseur bij Royal HaskoningDHV. Hier werk ik op de thema’s circulaire economie, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving. Terugkerend thema in mijn werk is het vertalen van visie naar concrete, meetbare doelen en acties. Daarbij zet ik monitoringssystemen op om acties te kunnen bijsturen.

Wat doe je verder nog voor D66?

In de gemeente waar ik woon, Leiden, zit ik in een werkgroepje dat ons raadslid duurzaamheid adviseert. Eerder was ik actief bij de jonge democraten. Hier ben ik onder andere betrokken geweest bij de werkgroep “digitale zaken”.

Wat is jouw boodschap voor iedereen die deze pagina leest?

Kom vooral langs bij onze werkgroepvergaderingen, om meer te horen over wat we doen. Deze zijn open voor elk geïnteresseerd lid. Je bent ook altijd welkom om hier een onderwerp in te brengen dat jou aan het hart gaat.