Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Engels

Voorzitter werkgroep Energie en Klimaat

Waarom ben je lid geworden van D66?

Ik ben in 1997 lid geworden van D66 omdat ik, vanuit de zijlijn, op veel zaken in Nederland kritiek had. Alleen kritiek hebben vind ik te makkelijk: dan moet je er ook wat aan doen. D66 leek mij het beste passen en dat is ook gebleken. Ik ben direct actief geworden bij mijn lokale afdeling (Breda), en na een jaar meegelopen te hebben met de fractie werd ik – na de verkiezingen – daadwerkelijk commissielid.

Waarom ben je actief geworden bij D66 Duurzaam?

Mijn belangrijkste drijfveer is kansengelijkheid. Kansengelijkheid gaat voor mij over geografische en generationele grenzen heen. En wij kunnen onze kinderen alleen dezelfde (of betere) kansen geven als wij de manier waarop wij met onze aarde omgaan drastisch bijstellen. Daarnaast merkte ik dat duurzaamheid maar al te vaak als ‘technisch’ vraagstuk wordt benaderd. Ik zie het als een sociaal vraagstuk, met sterke verbinding met democratie en zeggenschap.

Wat wil je graag bereiken als bestuurslid bij D66 Duurzaam?

Voor de leden van de thema-afdeling wil ik bereiken dat iedereen, op haar of zijn eigen manier, een zinvolle bijdrage kan leveren aan ons zo nodige werk. Iedereen is immers lid omdat hij of zij betrokken is bij dit onderwerp: vanuit die betrokkenheid dient iedereen zich gehoord en gezien te kunnen voelen.

Naar ‘buiten’, dus naar andere geledingen binnen onze partij, wil ik bereiken dat we een waardevolle bijdrage leveren aan wat daar nodig is, ongeacht of dat de Tweede Kamer is of een kleine lokale afdeling. Dat vraagt van ons als (bestuurslid van de) thema-afdeling veel inlevingsvermogen.

Last but not least: Duurzaamheid raakt alle beleidsterreinen. Een integrale blik is bittere noodzaak. Ik zal mij dus inzetten voor goede verbindingen met andere thema-afdelingen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk voor Klimaatverbond Nederland, als projectleider Koeltebeleid. Omdat ons klimaat sterk verandert, verandert ook onze energiebehoefte. In de winter is er minder warmte nodig, terwijl in de zomerperiode de behoefte aan (actieve) koeling sterk toeneemt. Met die verandering wordt nog veel te weinig rekening gehouden. Mijn rol is het om dit onderwerp te agenderen, en om onze leden (165 gemeenten, provincies en waterschappen) te ondersteunen bij het opzetten van zinvol beleid. Daarnaast ben ik nog Commissaris bij de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM), een grote regionale energiecoöperatie.

Wat doe je verder nog voor D66?

Van 2014 t/m 2018 ben ik een periode wethouder geweest, in een grote plattelandsgemeente (Bronckhorst). Ik was voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van Gelderland, voor PS2019. Sinds 2015 geef ik – af en toe – trainingen namens de Van Mierlo Stichting. En, sinds 2018 ben ik fractievoorzitter van D66 Bronckhorst en van D66 in de Achterhoek Raad.

Wat is jouw boodschap voor iedereen die deze pagina leest?

Vrijheid in verbondenheid! Voor mij is het belangrijkste dat iedereen zich realiseert dat de overgang naar een toekomstvaste samenleving geen technische, maar een sociale transitie is. Een transitie die dus alleen kans van slagen heeft, als wij er in slagen die transitie voor iedereen mogelijk en begrijpelijk en gewenst te maken. Dat vraagt om samenhangend beleid

Meer van Jan Engels