Steun ons en help Nederland vooruit

Luit Buurma

Penningmeester en Ledenadministratie

Als penningmeester–ledenadministrateur van de D66 thema/afdeling Duurzaam hoop ik steun te verlenen aan de publieke zaak en wil ik bevorderen dat mensen beseffen dat politiek noodzakelijk is. Door vanuit het bestuur mee te doen wil ik de grote dilemma´s van de samenleving beter leren kennen. Als gepensioneerd bioloog ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in “politieke processen” in de natuur, in het bijzonder bij vogels (curieus met Schiphol binnen de gemeente Haarlemmermeer waar ik afdelingsvoorzitter ben). Maar biologie moet je niet verwarren met sociologie of psychologie. Dat doe ik dan ook niet. Dus zie ik nu toe op de praktijk van de politiek bij de mens. Mijn fascinatie is het thema globalisatie: lokaal wat kan, globaal wat moet. Dus meer wijk en gemeente en meer Europa en wereld, maar minder provincie en rijk. Curieus is dat de natuurbescherming hierin voorop loopt. Maar dat begrijpt lang niet iedereen. Natuur is een containerbegrip; ik zie het heel ruim, dus niet alleen als landschappelijke franje maar inclusief de mens zelf.

De wilde natuur is de ideale oefentuin voor ons nadenken over het menselijk denken. Die natuur is harder dan de poeslieve natuur van de reclame, maar minder hard dan het recht van de sterkste. Mij spreekt het D66-idee van twee vrijheden waartussen de politieke handelsruimte ligt zeer aan. Zo zie ik als liberaal daarom een sociale plicht in de vorm van burgerinitiatieven. Die zie ik als oefeningen in herschikking van intermenselijke belangen met het oog op een onzekere toekomst. Die herschikking moet helpen de kloof tussen arm en rijk te verkleinen en daarmee het zicht op een duurzaam leefbare Aarde te vergroten. Ik daag iedereen uit met mij daarover te discussiëren (LuitBuurma@gmail.com).