Steun ons en help Nederland vooruit

Marjolijn Hazebroek

Voorzitter Werkgroep Energie en Klimaat

Doelstelling: In 2050 CO2-vrij Nederland en Europa

Via een planmatige aanpak met concrete, meetbare doelen in vijf of tienjarige stappen naar een vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare en CO2-vrije brandstoffen Dit is goed mogelijk in Nederland en door samenwerking in de Europese Unie. Het levert veel innovatie en nieuwe werkgelegenheid.

D66 is altijd een partij geweest die naar maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe kennis kijkt en deze wil inpassen in het leven van Nederlanders zodat de onvermijdelijke veranderingen de kwaliteit van leven verbeteren.

Lid sinds 1967 met onderbreking tot 1975. Daarna lid Provinciale Staten Gelderland, afdelingsbestuur Nijmegen, Regiobestuur en lid Dagelijks Bestuur D66. Voorzitter werkgroep Energie en Klimaat 2009-2011. Nu lijstopvolger D66 Huizen. Medeschrijver verkiezingsprogramma voorstel energietransitie voor TK-verkiezingen in 2017.

Meer van Marjolijn Hazebroek
Agenda