Steun ons en help Nederland vooruit

Mark Uildriks

Politiek secretaris

Waarom ben je lid geworden van D66?

In de huidige mondiale ecologische crisis voel ik me op mijn politieke verantwoordelijkheid aangesproken. Ik heb voor D66 gekozen omdat deze partij groen, sociaal en pro-Europa is.

Waarom ben je actief geworden bij D66 Duurzaam?

Om een voor mensen leefbare wereld te behouden zijn grote veranderingen noodzakelijk. Ik ben optimistisch dat de transitie is haalbaar is door het ondernemerschap, de flexibiliteit en creativiteit van mensen. We hebben de technisch-wetenschappelijke en economische middelen om de problemen te lijf te gaan, het is aan de politiek om de maatregelen te nemen waarmee de duurzame samenleving dichterbij komt.

De huidige plannen van de regering vastgelegd in het klimaatakkoord moeten geïmplementeerd worden en daar ligt dan ook een grote uitdaging voor de regio’s, provincies en gemeenten. Tegelijk is het mondiale karakter van de problematiek bepalend. De ecologische crisis begint noch eindigt bij de landsgrenzen, daarom is internationaal beleid en wetgeving in EU-verband heel belangrijk (Europese Green Deal).

Wat wil je graag bereiken als bestuurslid bij D66 Duurzaam?

Als politiek secretaris wil ik bevorderen dat de kennis van de leden/deskundigen uit de themagroepen optimaal beschikbaar komt bij de politici in de verschillende bestuurslagen zodat zij keuzes maken die goed zijn voor duurzaamheid.

Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven werk ik als softwareondernemer. Ik heb een achtergrond in Artificial Intelligence en heb meer recent een master politieke filosofie gedaan.