Steun ons en help Nederland vooruit

Waarom ben je lid geworden van D66?

Ik heb een tijd in het buitenland gewoond en gewerkt, en besefte me daarbij hoe waardevol onze democratie is. Bij terugkomst in Nederland ben ik daarom uit volle overtuiging lid geworden van D66 – om de democratie levend(ig) te houden, en omdat ik mij zeer goed kan vinden in de vijf richtingwijzers.

Waarom ben je actief geworden bij D66 Duurzaam?

Een gezegde van de Canadese Haida indianen luidt: “We erven de aarde niet van onze ouders, we hebben haar in bruikleen van onze kinderen.” De aarde verandert in rap tempo, en dat is het gevolg van ons handelen. Door duurzaam te handelen kunnen we de balans wellicht nog herstellen. Dat is een zware opgave waar we z’n allen de schouders onder moeten zetten – bewustwording is een eerste stap, en de thema-afdeling Duurzaam draagt daar aan bij.

Wat wil je graag bereiken als bestuurslid bij D66 Duurzaam?

In mijn ogen is een secretaris de stille kracht van het bestuur; iemand die ervoor zorgt dat alles soepel verloopt. Daarnaast vind ik het van belang dat we alle kennis en kunde van de leden van de thema-afdeling effectief kunnen delen, zodat we de energietransitie op een slimme manier vormgeven. Ik wil mij daarom hard maken voor een platform waarin we alle kennis kunnen delen, zodat we als thema-afdeling beter en effectiever onze volksvertegenwoordigers kunnen ondersteunen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben werkzaam als research engineer bij VHK, een klein consultancybureau met vestigingen in Delft en Brussel. Daar doe ik veel werk rondom de Ecodesign-richtlijn van de EU. Daarnaast probeer ik nog tijd vrij te maken voor diverse hobby’s: whisky is een grote passie, en ik probeer regelmatig een film of serie te kijken.

Wat doe je verder nog voor D66?

Ik ben meer dan vier jaar secretaris geweest van de werkgroep Energie en Klimaat, waar Floriske Deutman het stokje van me heeft overgenomen. Verder ben ik lange tijd afdelingsvoorzitter geweest van D66 Kaag en Braassem; deze afdeling is in november 2020 gefuseerd met drie andere afdelingen tot D66 Groene Hart, waarbij ik mijn bestuurstaken heb neergelegd. Dit om mij volledig te kunnen focussen om mijn tweede bestuurstermijn als secretaris van de thema-afdeling Duurzaam.

Wat is jouw boodschap voor iedereen die deze pagina leest?

Durf te kiezen voor duurzaam!

Meer van Pepijn Wesselman