Steun ons en help Nederland vooruit

Puck Sanders

Politiek Secretaris

Waarom ben je lid geworden van D66?

Sinds 2009 ben ik lid van D66. Toen ik aan mijn studie politicologie begon in Nijmegen, op mezelf ging wonen en ook voor het eerst mocht stemmen, vond ik het ook tijd om lid te worden van een politieke partij. Wat mij toentertijd en nog steeds aanspreekt, is dat D66 een partij is die liberaal is én sociaal. Mijn ouders hebben me opgevoed met het idee dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen, voor de keuzes in je eigen leven, maar ook in het omkijken naar je medemens en het zorgen voor de wereld waarin wij leven. Die houding zie ik ook terug in de ideeën van D66: of het nu gaat over investeren in onderwijs, het aanpakken van klimaatverandering of het werken aan de economie van de toekomst. Verder voel ik mij ook thuis bij D66 vanwege het positieve mensbeeld. De overheid moet uitgaan van wat mensen wél kunnen in plaats van niet kunnen en vertrouwen hebben in haar burgers. In 2019 ben ik naar Utrecht verhuisd en toen actief geworden binnen de afdeling Utrecht.

Waarom ben je actief geworden bij de thema afdeling duurzaam?

Wat mij motiveert is werken aan een duurzame wereld zonder fossiele brandstoffen. Ik vind het leuk en inspirerend om binnen de thema afdeling een heleboel D66’ers te ontmoeten die datzelfde doel nastreven en er ook concreet in de praktijk aan werken. Er is enorm veel kennis en ervaring binnen de partij aanwezig en de kunst is om die goed te benutten in het verder ontwikkelen van ideeën en die ideeën vervolgens om te zetten in politiek kapitaal.

Waar ga jij je voor inzetten binnen het bestuur van de thema afdeling?

Ik vind het belangrijk om op een gestructureerde manier, een goed functionerend netwerk op te zetten van D66 bestuurders en volksvertegenwoordigers in de regio (gemeenten, provincies en waterschappen) met duurzaamheid in de portefeuille en te stimuleren en organiseren dat er meer kennisuitwisseling plaatsvindt tussen hen en de werkgroepen binnen de thema-afdeling. Zelf ben ik tussen 2012 en 2018 commissielid en gemeenteraadslid geweest voor D66 in Nijmegen en ik weet daarom hoe prettig het is als je in die rol niet het wiel steeds opnieuw hoeft uit te vinden en inhoudelijke ondersteuning kunt krijgen vanuit je partij.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ook in mijn dagelijks werk ben ik volop bezig met duurzaamheid. Ik werk sinds 2015 in de energiesector en na eerst gewerkt te hebben voor een energienetwerkbedrijf en een energieleverancier werk ik momenteel als beleidsadviseur voor een branchevereniging voor duurzame energie. Ik ben gespecialiseerd in zonne-energie, windenergie en beleid gericht op de ruimtelijke inpassing en milieueffecten van duurzame energie. In mijn vrije tijd vind ik wandelen met mijn vrouw en zoontje heerlijk, net als hardlopen in het Maximapark en verder zijn muziek en voetbal mijn andere grote passies. Ik speel gitaar, zing in een koor en zondagavond 19:00 Studio Sport kijken is bij mij vaste prik.