Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam handelen vormt voor mij de leidraad naar de gezonde, leefbare en welvarende wereld. Dat drijft mij om samen met dit bestuur, onze werkgroepen en al onze ruim 1000 leden het duurzaamste uit onze D66 leden en politici te halen. Mijn focus ligt daarin op het bouwen van bruggen. Het beste van iedereen samen brengen om nog betere resultaten te boeken. Samen maken we het verschil.

Sinds 2019 voorzitter, daarvoor sinds 2018 vice-voorzitter en sinds 2009 voorzitter werkgroep grondstoffen / Circulaire Economie. Daarnaast deelnemer aan de werkgroepen Wonen en Omgevingswet i.s.m. andere thema afdelingen. Thema afdeling D66 Duurzaam vertegenwoordigend in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP) in afstemming met de landelijke politieke partijen en met jongeren zusje het Duurzaamheidsoverleg Politieke Jongeren (DOPJ). Daarnaast vraagbaak voor raads-, statenleden en bestuurders binnen D66 en daarbuiten. Mede vanuit het DoPJ veel contact met de JongeDemocraten en hun werkgroep JD Duurzaamheid.

In 2009 bij de thema afdeling begonnen en daarin de D66 werkgroep Grondstoffen opgezet en tot dit jaar geleid als voorzitter. Deze werkgroep Grondstoffen heet inmiddels Circulaire Economie en gaat over hergebruik afval, afvalverbranding, circulaire inkoop, statiegeld en de economische vertaling naar budgetten van burgers, bedrijven en (lokale)overheid.

Professioneel werkveld in woningen, gebouwen en gebieden transitie met tientallen jaren ervaring vanuit project- en procesmanagement. Gespecialiseerd in inclusieve gebouwen in de stad – waarin fossiel-vrije, circulaire en gezonde gebouwen samenkomen – van gemeentelijk beleid en ontwikkeling in de drie ‘klanten’ van gebouwen; hetĀ gebruik, de belegging en de buurt.

Meer van Remko Zuidema
We shape our buildings: Thereafter they shape us
- Winston Churchill