Steun ons en help Nederland vooruit

Tom Kuhlman

Secretaris werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit

Waarom ben je lid geworden van D66?

Ik vond dat ik iets moest doen tegen het oprukkende rechts-populisme, en daarom wilde ik actief worden in een politieke partij. D66 was een logische keus, mede dankzij de ferme houding van Alexander Pechtold naar de PVV. Meer nog telde voor mij de sociaal-liberale basis en de pragmatische instelling – precies wat ons land nodig heeft.

Waarom ben je actief geworden bij D66 Duurzaam?

Op de eerste bijeenkomst die ik bijwoonde – een regionale – was een sessie over landbouw. In die sector had ik tot mijn pensioen gewerkt. Uit de discussie maakte ik op dat ik hier wel iets kon bijdragen, dus ik meldde me aan als lid van de werkgroep landbouw, voedsel en biodiversiteit. Die werkgroep is onderdeel van de thema-afdeling Duurzaam.

Wat wil je graag bereiken als bestuurslid bij D66 Duurzaam?

Ik ben voornamelijk actief in de werkgroep. Daar ligt mijn hart, en ook mijn expertise – al is die altijd maar betrekkelijk bij zulke complexe thema’s. Ik heb me echter ook wel bezig gehouden met energievraagstukken, en daarom ben ik ook lid van de werkgroep Energie en Klimaat. Mijn doel in beide werkgroepen en in de TA Duurzaam is om een bijdrage te leveren aan de meningsvorming binnen D66, voornamelijk in de zin van gezond verstand. D66 is een groene partij met het hart op de juiste plaats, daar ligt het probleem niet. Maar juist bij een partij als D66 is er een risico dat dat groene hart met de mensen op de loop gaat, en dat men het zicht verliest op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en – niet te vergeten – rechtvaardigheid.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben met pensioen. Een groot deel van mijn werkzame leven heb ik doorgebracht in ontwikkelingslanden, maar de laatste jaren werkte ik als landbouweconoom voor de universiteit van Wageningen. Daar voer ik nog af en toe karweitjes uit. Verder ben ik actief in Rover, de reizigersvereniging voor het openbaar vervoer. Namens hen zit ik ook in de Reizigersadviesraad, een inspraakorgaan voor het OV in de regio Amsterdam.

Wat doe je verder nog voor D66?

Ik woon in Purmerend, dat deel uitmaakt van de afdeling Groot-Waterland. Toen daar enkele jaren geleden vrijwilligers werden gevraagd voor de verkiezingscommissie meldde ik me aan. Later werd ik gevraagd als secretaris van de afdeling. Die rol past me goed, want ik wil best helpen om de partij op lokaal niveau in de benen te houden, maar heb weinig verstand van lokale politiek.

Wat is jouw boodschap voor iedereen die deze pagina leest?

Doe mee met een van de werkgroepen! Duurzaamheid is misschien het grootste probleem waar onze samenleving voor staat, en D66 is een van de partijen die dit snapt. Hier kun je een bijdrage leveren in de vorm van de ontwikkeling van nieuwe ideeën en – misschien nog wel belangrijker – het schiften en bijvijlen van bestaande ideeën.

Secretaris werkgroep Landbouw, voedsel en biodiversiteit