Steun ons en help Nederland vooruit

Over ons

Wij streven naar democratisch overheidsbeleid (op alle bestuursniveaus), dat onze samenleving hervormt naar een duurzaam sterke samenleving, die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien. Dit beleid moet rekening houden met de grenzen van de draagkracht van de aarde en met een eerlijke verdeling van welvaart en welzijn – wereldwijd en in de toekomst.

Als thema-afdeling duurzaam vormen wij een platform van geïnteresseerde D66 leden die vanuit allerlei invalshoeken specifieke kennis, expertise en/of belangstelling hebben op een of meerdere (deel)thema’s rondom duurzaamheid.

Wij leveren een bijdrage tot het ontwikkelen, uitdragen en verankeren van duurzaamheid binnen het gedachtegoed van D66. Centraal hierbij staat het verkrijgen en delen van actuele kennis en inzichten rondom diverse duurzaamheidsvraagstukken en de rol die diverse overheden hierin kunnen vervullen. Binnen onze partij geven wij gevraagd en ongevraagd advies en inhoudelijke ondersteuning aan vertegenwoordigers op zowel lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau. Daarnaast zijn wij ook een vraagbaak voor afdelingen en individuele leden. Uiteraard doen wij dit op een objectieve wijze binnen het D66 gedachtegoed.

Werkwijze

We hebben een thema-afdelingsbestuur en werkgroepen (zie hier voor informatie over alle bestuursleden) voor de volgende thema’s:

Elke werkgroep opereert zelfstandig (binnen een beleidskader en meerjarenplanning) en maakt een visiedocument voor haar thema. Daarna worden de visiedocumenten gebundeld en op elkaar afgestemd. Dit wordt de duurzaamheid-input voor de D66 verkiezings- en beleidsprogramma’s.

Wij hebben experts in onze thema-afdeling die onze politieke vertegenwoordigers informeren over duurzaamheidsvraagstukken.

Laatst gewijzigd op 29 augustus 2022