Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur D66 Duurzaam

Het bestuur van D66 Duurzaam bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatie en voorzitters van de werkgroepen.

Werkgroep Wonen

Wonen is de basis van je leven. Een dak boven je hoofd geeft bescherming en zekerheid. Een goede woning heeft een positieve invloed op gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk. Daarnaast wonen mensen graag in een mooi huis op een mooie plek en besteden een groot deel van hun inkomen aan wonen. De overheid draagt een…

Deze werkgroep behandelt het wonen integraal. Economie, ruimtelijke inpassing, duurzaam en sociaal zijn eental invalshoeken die daarin opvallen.

Werkgroep grondstoffen

Werkgroep Circulaire Economie

Deze werkgroep Circulaire Economie verzorgt het formuleren, onderbouwen en uitdragen van duurzaam grondstoffenbeheer in lokale, regionale, landelijke en internationale context vanuit het D66 gedachtengoed. Met deskundigheid op de verschillende thema’s, wordt gevraagd en ongevraagd advies aan onze vertegenwoordigers in de diverse politieke arena’s, gegeven met het organiseren van bijeenkomsten en schrijven van handreikingen voor programma-teksten en…

Werkgroep behandelt formuleren, onderbouwen en uitdragen van de Circulaire Economie in lokale, regionale, landelijke en internationale context

duurzame economie

Werkgroep Duurzame Economie

Deze werkgroep behandelt de economische en fiscale aspecten van een duurzame economie

Werkgroep Energie en Klimaat

Deze werkgroep behandelt fossiele en hernieuwbare energie, energiebesparing en het reduceren van de emissie van boeikasgassen

Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit

Deze werkgroep behandelt de duurzaam landgebruik, biodiversiteit, voedsel en water problematiek