Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur thema-afdeling

Het bestuur van de thema-afdeling D66 Duurzaam bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid communicatie, bestuurslid internationaal, twee politiek secretarissen en de voorzitters van de werkgroepen.

Werkgroep Wonen

De werkgroep Wonen behandelt het wonen integraal. Economie, ruimtelijke inpassing, duurzaam en sociaal zijn een aantal invalshoeken die daarin opvallen.

Werkgroep Circulaire Economie

De werkgroep Circulaire Economie bestaat uit geïnteresseerde D66 leden die vanuit allerlei invalshoeken specifieke kennis, expertise en/of belangstelling hebben op een of meerdere (deel)thema’s rondom deze transitie naar een circulaire economie.

Werkgroep Duurzame Economie

De werkgroep Duurzame Economie is een samenwerking tussen de thema-afdeling Duurzaam en thema-afdeling Economie. De werkgroep houdt zich bezig met verduurzaming van het economisch systeem en de economische kansen van verduurzaming.

Werkgroep Energie en Klimaat

Deze werkgroep behandelt fossiele en hernieuwbare energie, energiebesparing en het reduceren van de emissie van boeikasgassen

Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit

De werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit behandelt kringlooplandbouw, voedseltransitie en natuurbeheer.