Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur D66 Duurzaam

Het bestuur van D66 Duurzaam bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatie en voorzitters van de werkgroepen.

Werkgroep grondstoffen

Werkgroep Circulaire Economie

Deze werkgroep behandelt continue benutting van grondstoffen in een Circulaire Economie in inclusief de sociale en economische aspecten

Werkgroep behandelt formuleren, onderbouwen en uitdragen van de Circulaire Economie in lokale, regionale, landelijke en internationale context

duurzame economie

Werkgroep Duurzame Economie

Deze werkgroep behandelt de economische en fiscale aspecten van een duurzame economie

Werkgroep Energie en Klimaat

Deze werkgroep behandelt fossiele en hernieuwbare energie, energiebesparing en het reduceren van de emissie van boeikasgassen

DuLaBi koeien

Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit

Deze werkgroep behandelt de duurzaam landgebruik, biodiversiteit, voedsel en water problematiek