Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur thema-afdeling

Het bestuur van de thema-afdeling D66 Duurzaam bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid communicatie, bestuurslid internationaal, twee politiek secretarissen en de voorzitters van de werkgroepen.

Werkgroep Circulaire Economie

De werkgroep Circulaire Economie bestaat uit geïnteresseerde D66 leden die vanuit allerlei invalshoeken specifieke kennis, expertise en/of belangstelling hebben op een of meerdere (deel)thema’s rondom deze transitie naar een circulaire economie.

Werkgroep Duurzame Economie

De werkgroep Duurzame Economie is een samenwerking tussen de thema-afdelingen Duurzaam en Economie. Focus ligt op economisch systeem innovatie en de economische kansen van verduurzaming.

Werkgroep Energie en Klimaat

Deze werkgroep behandelt fossiele en hernieuwbare energie, energiebesparing en het reduceren van de emissie van broeikasgassen.

Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit

De werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit behandelt kringlooplandbouw, voedseltransitie en natuurbeheer.

Werkgroep Dierenwelzijn

De werkgroep Dierenwelzijn is er voor D66’ers die zich vanuit persoonlijke interesse bezighouden met D66 en dierenwelzijn. Diversiteit in kennis en kunde, achtergrond en beroep zijn een toevoeging voor de werkgroep. Ervaring is geen must, enthousiasme wel.

Werkgroep Wonen

De werkgroep Wonen behandelt het wonen integraal. Daarin wordt samengewerkt met de thema afdelingen Duurzaam, Economie, Ruimte & Mobiliteit en Senioren & Samenleving om de vele invalshoeken in te vullen.