Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur D66 Duurzaam

bron decycloop.nl

bron decycloop.nl

Het bestuur van D66 Duurzaam bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid communicatie, bestuurslid internationaal, twee secretarissen politiek en de voorzitters van de werkgroepen.

Naast haar organisatorische taken houdt het bestuur contact met de landelijk en Europese partijtop en het landelijk bureau. Zij zorgt er voor dat in de politiek levende vraagstukken t.a.v. duurzaamheid worden beantwoord.

Pepijn Wesselman

Pepijn Wesselman

Secretaris D66 Duurzaam en Werkgroep Energie en Klimaat

Luit Buurma

Luit Buurma

Penningmeester en Ledenadministratie

Juliëtte Bos

Juliëtte Bos

Communicatie

Atze Boerstra

Atze Boerstra

Bestuurslid Internationaal

Cyrille Gijbels

Cyrille Gijbels

Secretaris politiek

Gudo Borger

Gudo Borger

Secretaris politiek D66 Duurzaam, vice-voorzitter Werkgroep Energie en Klimaat

Marjolijn Hazebroek

Marjolijn Hazebroek

Voorzitter Werkgroep Energie en Klimaat

Remko Zuidema

Remko Zuidema

Vicevoorzitter thema-afdeling, oprichter en voorzitter Werkgroep Circulaire Economie

Jan Willem Kanters

Jan Willem Kanters

Voorzitter Werkgroep Duurzame Economie

Marleen van der Meulen

Marleen van der Meulen

Voorzitter Werkgroep Landbouw, voedsel en biodiversiteit