Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Circulaire Economie

Naar een volledig circulaire economie in 2050

De groei van de wereldbevolking en een substantiële toename van de welvaart resulteren in een steeds grotere druk op de vraag naar natuurlijke hulpbronnen (grondstoffen) zoals fossiele brandstoffen, schoon en zoet water, metalen en mineralen. Veel van deze grondstoffen zijn niet oneindig voorradig. Bovendien leiden winning, transport, verwerking en consumptie tot o.a. milieuschade, verlies aan biodiversiteit en een druk op klimaatverandering. Zowel wereldwijd als (zeker) ook in Nederland bereiken we dan ook steeds eerder in het jaar “overshoot day”, dat wil zeggen dat we de grenzen overschrijden waarbinnen de natuur zich nog kan herstellen. Daarnaast lukt het maar niet om alle mensen van een sociaal minimum te voorzien.

Bovendien leiden schaarste en leverings(on)zekerheid van grondstoffen steeds meer tot nerveuze prijsontwikkelingen en geopolitieke spanningen. Hierdoor kunnen Europa – en daarmee ook Nederland – als netto importeur van vele grondstoffen zowel economisch als diplomatiek in een kwetsbare positie terecht komen. Iets wat we de laatste tijd steeds meer zien gebeuren.

Onze economie is nog te veel gestoeld op het produceren, gebruiken, wegwerpen en verbranden en dit is overduidelijk geen houdbare situatie. Een duurzame toekomst vereist een circulaire economie waarin we beter gebruik maken van grondstoffen door ontwerp, productie en consumptie op een zodanige manier te organiseren dat de levensduur van producten, onderdelen en materialen wordt geoptimaliseerd en aan het einde van deze levensduur zo hoogwaardig mogelijk kunnen worden hergebruikt. Het biedt nieuwe kansen op een toekomstbestendige economie terwijl de uitputting van grondstoffen, energieverbruik en vervuiling wordt beperkt.

Binnen de thema-afdeling Duurzaam vormen wij een platform van geïnteresseerde D66-leden die vanuit allerlei invalshoeken specifieke kennis, expertise en/of belangstelling hebben op een of meerdere (deel)thema’s rondom deze transitie naar een circulaire economie.

Centraal staat het verkrijgen en delen van kennis en inzichten rondom diverse actuele vraagstukken en de rol die de verschillende overheden hierin kunnen vervullen. Hierin geven wij binnen onze partij gevraagd en ongevraagd advies en inhoudelijke ondersteuning aan vertegenwoordigers op zowel lokaal, regionaal, landelijk als Europees niveau. Daarnaast zijn ook de vraagbaak op het gebied van circulaire economie voor afdelingen en individuele leden. Uiteraard doen wij dit op een objectieve wijze binnen het D66-gedachtegoed.

Heb je vragen aan of wil je bijdragen aan de werkgroep Circulaire Economie? Neem contact op met werkgroepsecretaris Sipke Hengst en meld je aan voor de werkgroep: ga in MijnD66.nl naar Mijn Profiel -> Mijn Lidmaatschap; dan zie je aan de rechterkant bij “Mijn Groepen” de afdelingen e.d. waar je nu lid van bent, en daaronder bij “Aanvullende groepen” kun je je aanmelden voor de thema-afdeling Duurzaam en de werkgroep Circulaire Economie.

Laatst gewijzigd op 1 februari 2022