Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Dierenwelzijn

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot: “Dierenwelzijn hoort bij D66. Het was immers Minister Brinkhorst die de eerste nota over Dierenwelzijn uitbracht met de mooie titel: ‘Houden van Dieren’. Het lijkt mij goed dierenwelzijn nog sterker in D66 te verankeren.”

Dieren draaien niet op voor onze groei

In Nederland en in Europa worden dieren de laatste jaren gelukkig beter beschermd, mede dankzij D66. Die hoge normen voor dierenwelzijn worden geborgd in handelsverdragen, handelsmissies en regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de komende jaren wil D66 dat in Nederland en in Europa verdere stappen worden gezet om dierproeven in sterke mate verder terug te dringen, onverdoofd slachten zoveel mogelijk te beperken – waarbij ook voor vissen oplossingen gevonden moeten worden – en om ervoor te zorgen dat bij het fokken van dieren het welzijn en niet hoge productie of uiterlijke raskenmerken voorop staan.

Zorgen om dieren in veeteelt

Een goede boer zorgt goed voor zijn dieren. We zien echter nog steeds gebruiken in de veeteelt die ten koste gaan van het welzijn van dieren. D66 wil dat de goede zorg voor dieren verder wordt versterkt. Dat vraagt om veetransporten die korter en comfortabeler worden. En om het stoppen van het doden van slachtvarkens en ganzen met CO2 en met de inzet van CO2- 46 vergassing bij het ruimen van pluimvee. D66 is voorstander van een gedeeltelijke vervanging van dierlijke eiwitten in voedsel door plantaardige alternatieven, omdat dit beter is voor dieren, voor de planeet en voor de consument. Met de voedingssector en supermarkten werken we samen aan minder kiloknallers, meer verantwoord vlees, meer en betere plantaardige voeding en succesvollere promotie hiervan. Nederland weert, zoveel mogelijk in Europees verband, textielproducten waarvoor dieren zijn mishandeld, zoals bepaalde soorten wol, bont, dons en exotisch leer.

Geen toekomst voor de bio-industrie

De huidige manier van voedsel produceren is niet langer houdbaar meer. Na de uitspraak van de rechter vorig jaar heeft D66 voorgesteld om de veestapel te halveren, door over te stappen op kringlooplandbouw. De meeste stikstofuitstoot komt namelijk uit de landbouw. Voor bio-industrie is volgens D66 geen toekomst meer: Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden. Het dierenwelzijn moet verbeterd worden in de landbouw. Bij een volledige omslag naar kringlooplandbouw is er meer ruimte voor het dier. Zolang de omslag naar kringlooplandbouw nog niet volledig is, blijft D66 strijden voor meer ruimte voor de dieren, zodat zij hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

Het ontstaan van de werkgroep

Binnen onze vereniging zien we veel actieve, enthousiaste D66’ers samen nadenken over allerlei onderwerpen en dit gebeurt vaak in werkgroepen of bij thema-afdelingen. Wat een aantal leden betreft ontbrak daarbij nog het samen nadenken en elkaar adviseren over het onderwerp dierenwelzijn, en met die reden hebben wij in de zomer van 2020 de werkgroep Dierenwelzijn opgericht.

Waarom een werkgroep

In deze werkgroep willen we, zonder formele procedures, samen met andere D66’ers met interesse in dierenwelzijn, uitzoeken welke thema’s we willen onderzoeken en uitzoeken waar D66 zich mee bezig zou moeten houden rondom het thema dierenwelzijn. Als werkgroep gaan we ons ook bezighouden met het schrijven van papers of opiniestukken, het organiseren van debatavonden of andere evenementen. En zullen we natuurlijk (in)direct met lokale of landelijke politici praten en hen, gevraagd en ongevraagd, advies meegeven over allerlei zaken rondom dierenwelzijn.

Wie kunnen er deelnemen aan de werkgroep?

Elk D66-lid dat zich vanuit zijn of haar persoonlijke interesse bezighoudt met D66 en dierenwelzijn. Je hoeft echt geen bestuurder te zijn, maar het mag natuurlijk wel. Juist de diversiteit in kennis en kunde, achtergrond en beroep kunnen een toevoeging voor de werkgroep zijn. Ervaring is geen must, enthousiasme wel.

Interesse gewekt?

Wil je wel deelnemen aan de werkgroep? Neem dan contact op met voorzitter Astrud Wildschut (a.wildschut@d66purmerend.nl) of secretaris a.i. Marc de Droog (dierenwelzijn@d66duurzaam.nl) en meld je aan voor de werkgroep: ga in MijnD66.nl naar Mijn Profiel -> Mijn Lidmaatschap; dan zie je aan de rechterkant bij “Mijn Groepen” de afdelingen e.d. waar je nu lid van bent, en daaronder bij “Aanvullende groepen” kun je je aanmelden voor de thema-afdeling Duurzaam en de werkgroep Dierenwelzijn.

 

Laatst gewijzigd op 1 februari 2022