Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Duurzame Economie

Groene economie

De Werkgroep bestudeert de economische aspecten van Duurzame Ontwikkeling en rapporteert daarover gevraagd en ongevraagd aan de thema-afdelingen Duurzaam en Economie alsmede aan relevante D66 politici om hen in staat te stellen onderbouwde (rationele) beslissingen te nemen. Denk daarbij aan thema’s zoals klimaatverandering, energietransformatie, circulaire economie, CO₂ markt etc.

De Werkgroep bestaat uit betrokken D66’ers die op basis van feiten en economisch perspectief, concrete voorstellen doen om de Nederlandse economie meer duurzaam te maken. Voor deelname neem contact op met (aftredend) voorzitter Jan-Willem Kanters. Of zet op MijnD66.nl het vinkje aan bij de thema-afdeling Duurzaam en de werkgroep Duurzame Economie.

Jan Willem Kanters

Jan Willem Kanters

Voorzitter Werkgroep Duurzame Economie