Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Energie en Klimaat

De werkgroep Energie en Klimaat helpt met het vormgeven van effectief beleid voor het verduurzamen van de energievoorziening. Eén van de belangrijkste doelen is het zoveel mogelijk beperken van klimaatverandering. De emissie van koolstofdioxide door het verbranden van fossiele brandstoffen moet sterk worden teruggedrongen. Dit kan door energie te besparen en hernieuwbare energiebronnen in te zetten. Een bijkomend voordeel is dat dit de uitstoot van vervuilende emissies beperkt zodat de luchtkwaliteit verbetert.

We delen onze inzichten met D66-politici die energie en klimaat in hun portefeuille hebben. Ook draagt de werkgroep bij aan energie- en klimaatparagrafen van D66-verkiezingsprogramma’s. Voor deelname, neem contact op met werkgroepsecretaris Floriske Deutman EN zet op MijnD66.nl het vinkje aan bij de thema-afdeling Duurzaam en de werkgroep Energie en Klimaat.

Laatst gewijzigd op 11 september 2021