Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Energie en Klimaat

Duurzame energie

De werkgroep Energie en Klimaat helpt met het vormgeven van effectief beleid voor het verduurzamen van de energievoorziening. Eén van de belangrijkste doelen is het zoveel mogelijk beperken van klimaatverandering. De emissie van koolstofdioxide door het verbranden van fossiele brandstoffen moet sterk worden teruggedrongen. Dit kan door energie te besparen en hernieuwbare energiebronnen in te zetten. Een bijkomend voordeel is dat dit de uitstoot van vervuilende emissies beperkt zodat de luchtkwaliteit verbetert.

We delen onze inzichten met D66-politici die energie en klimaat in hun portefeuille hebben. Ook draagt de werkgroep bij aan energie- en klimaatparagrafen van D66-verkiezingsprogramma’s.

Pepijn Wesselman

Pepijn Wesselman

Secretaris D66 Duurzaam en Werkgroep Energie en Klimaat

Gudo Borger

Gudo Borger

Secretaris politiek D66 Duurzaam, vice-voorzitter Werkgroep Energie en Klimaat

Marjolijn Hazebroek

Marjolijn Hazebroek

Voorzitter Werkgroep Energie en Klimaat