Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit

Koeien-voor-industie 

Natuur en landschappen met een grote biodiversiteit zijn van groot belang voor ons lichamelijk en psychisch welzijn. Zij bieden een leefomgeving voor mens en dier, reguleren het klimaat en zorgen voor schoon water en een gezonde bodem. Een natuurrijk landschap geeft ons leven kleur en levert inspiratie voor cultuur en kunst. De geleverde ecosysteemdiensten zijn van economisch belang en dragen bij aan de welvaart.

Natuurrijke landschappen en biodiversiteit worden echter ook steeds schaarser. Wij teren in op onze voorraden en leven op de pof van ons natuurlijk kapitaal. Het maken van slimme keuzes, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke waarde van natuurrijk landschap en biodiversiteit, en wordt gehandeld met respect voor natuurlijke processen en natuurschoon is daarom van steeds groter belang.

De Werkgroep “Landbouw, voedsel en biodiversiteit” wil de waardering voor natuur, duurzaam landgebruik en behoud van biodiversiteit bevorderen en wil deze waardering in de samenleving verankeren. Zij werkt hiervoor aan visies en praktische oplossingen. Centraal hierbij staan vraagstellingen als:

• Hoe kan het verlies aan biodiversiteit, nationaal en internationaal, worden gestopt en omgebogen?
• Hoe kan de economische waarde van land en biodiversiteit beter ingebed worden in de gedachten en keuzes van mensen, bedrijven en wet- en regelgeving?
• Hoe kan het landschap zo worden ingericht dat het landgebruik niet ten koste gaat van landschapswaarden als natuur, biodiversiteit, schoonheid, stilte, weidsheid, ongereptheid en duisternis?
• Hoe kunnen belanghebbenden zoals overheden, agrarische ondernemers, bedrijven, natuurbeschermingsorganisaties en particulieren het natuurbeheer zo efficiënt mogelijk vormgeven en uitvoeren?
• Hoe kunnen natuur en voedselproductie dichter bij de stedeling worden gebracht? In hoeverre zijn stadslandbouw, groene daken en stadsnatuur daarbij van toepassing?
• Hoe kunnen de maatschappelijke kosten van de huidige intensieve landbouw en veeteelt worden geminimaliseerd en baten worden gemaximaliseerd? Hoe kunnen akkerbouw en veeteelt worden verduurzaamd?
• Hoe kan dierenleed voorkomen worden?
• Hoe kan het recht op een schone en duurzame omgeving voor huidige en toekomstige generaties gewaarborgd worden? In hoeverre is het mogelijk om in een basiswet Natuur, de grondrechten van natuur en het recht van de mens op natuur vast te leggen?

De Werkgroep “Landbouw, voedsel en biodiversiteit” hanteert hierbij vijf speerpunten.

 Activiteiten

De Werkgroep komt ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar. Communicatie naar derden loopt via publicaties, hand-outs, congressen, themadagen, fringe meetings, bijeenkomsten en wat verder nodig is.

Meedoen

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen en daarbij ook eigen onderwerpen aan te dragen. Kom een keer kennismaken en ervaar de veelzijdigheid en creativiteit van onze werkgroep.

Tom Kuhlman

Tom Kuhlman

Secretaris Werkgroep Landbouw, voedsel en biodiversiteit

Marleen van der Meulen

Marleen van der Meulen

Voorzitter Werkgroep Landbouw, voedsel en biodiversiteit