Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

15 publicaties gevonden.

 • Opschalen en Opschieten, Presentatie 14-6-2014

   Marjan Minnesma is Directeur van Urgenda  

  • Gepubliceerd op 27 juli 2014
 • Grootste uitdaging is beheersen door onszelf gecreëerde klimaatverandering

   Duurzaamheid en groei zijn geen tegenstellingen, maar twee kanten van dezelfde medaille. Samen een betere wereld, een sterker Nederland bouwen, dat kan. Maar daarvoor is meer nodig dan denken aan oplossingen voor bekende zaken die we graag gegarandeerd zien, zoals een goede en betaalbare gezondheidszorg, een rechtvaardig sociaal vangnet en een arbeidsmarkt met kansen, voor jongeren en ouderen.…

  • Gepubliceerd op 18 juli 2014
 • Deltaplan voor een nieuwe Welvaart

  D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. D66 hangt de rede3 aan, en D66 maakt zich sterk voor ieders vermogen om te leren. Dat bij elkaar opgeteld sterkt ons geloof dat mensen collectieve gedragspatronen, die in het verleden tot crises geleid hebben, kunnen afleren. D66 gelooft in rationele keuzes voor de…

  • Gepubliceerd op 11 juli 2014
 • Krimp op eigen kracht 2012

  Een D66-visie op bevolkingskrimp

  • Gepubliceerd op 25 januari 2014
 • Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 2013

  D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Dat klinkt mooi en sympathiek, maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Wat betekenen de termen duurzaam en harmonieus? Hoe verhoudt dit streven zich tot het centrale uitgangspunt van het liberalisme waarbij de vrijheid van het individu centraal staat om zijn of haar eigen leven naar eigen…

  • Gepubliceerd op 25 januari 2014