Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

10 publicaties gevonden.

 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

  Jaarlijks wordt er in Nederland voor zo’n 73.3 miljard door diverse overheden ingekocht, waarvan ca. 12.9 miljard door de Rijksoverheid en 60.4 miljard door lagere overheden(EZ 2016). Door deze schaalgrootte hebben overheden een instrument in handen die ze in staat stelt om, naast andere beleidszaken, duurzame ontwikkelingen aan te kunnen jagen. De thema afdeling Duurzaam…

  • Gepubliceerd op 8 juli 2017
 • Factsheet Zwerfafval met Concept gemeentelijke motie

  Op basis van een veelheid van informatie hebben wij een ontwerpmotie opgesteld voor gemeenteraadsleden om afgestemd op de lokale situatie in te dienen als lokale zwerfafvalmotie. Zij is hieronder vrij te downloaden en te benutten. Preventie en bestrijding van zwerfafval vergt een speciale aanpak. Zwerfafval onderscheidt zich van andere afvalstromen de andere oorzaak en andersoortige gevolgen.…

  • Gepubliceerd op 19 oktober 2015
 • Factsheet Circulaire Economie

  D66 ziet de toekomst in een circulaire economie met de inzet van de Cradle to Cradle en Grondstoffenrotonde uitgangspunten. En zet zich in om de transitie van de fossiel based economie naar de circulaire economie te versnellen door het inzetten van de voorbeeld functie van de overheid in inkoop, stimuleren van innovatie en de Europese vertaling.

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Factsheet Groene Grondstoffen

  D66 ziet toekomst in een circulaire en biobased economie en zet zich in om de transitie van de fossiel based economie naar de circulaire en biobased economie mogelijk te maken en te versnellen. Dit impliceert dat de draagkracht van de aarde niet overschreden wordt en er geen uitbuiting en voedselschaarste gaan ontstaan. D66 richt zich…

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Factsheet Voorzorg & Verantwoordelijkheid

  D66 zet in op het verder inbedden van het voorzorgsbeginsel bij het evalueren van technologische innovatie. Evaluatie vindt met name plaats op de invloed van materiaal-, product- en gebruikskarakteristieken van deze innovatie op natuurlijke ecosystemen en gezondheid. D66 richt zich op het verder uitbreiden van de Europese richtlijn 2009/125/EG (in Nederland ingevoerd als Wet Milieubeheer (titel…

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Factsheet Grondstof Tracering

  D66 ziet grondstoffentracering als een middel dat kan bijdrage aan het doel, een circulairsysteem voor grondstoffen, op gang te brengen; Een vorm van grondstoffentracering via b.v. een label draagt bij aan de bewustwording van de waarde van grondstoffen van ontwerpfase tot hoogwaardig hergebruik; Grondstoffentracering draagt bij aan het op gang…

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Factsheet Afval inzameling

  Deze factsheet is bedoeld voor D66-afdelingen van gemeenten bij het opnemen van duurzaamheids eisen in het verkiezingsprogramma op het gebied van grondstoffen en geeft inzicht in de diverse, op lokaal niveau toe te passen, methoden en technieken voor huisafval en inzameling ervan. Dit zijn directe kosten voor de bewoners omdat deze kosten worden doorberekend via de gemeentelijke afvalheffing op…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2013
 • Factsheet Duurzaam inkopen en levensloopkosten

  Inmiddels hebben we als werkgroep een nieuwe versie gepubliceerd wat je hier kunt vinden: https://duurzaam.d66.nl/publicaties/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi/. Daarin de laatste inzichten en voorbeelden vanuit de D66 bestuurders en raadsleden die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Veel leesplezier! Dit factsheet is bedoeld voor D66-afdelingen van gemeenten bij het opnemen van duurzaamheids eisen in het verkiezingsprogramma op…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2013
 • Factsheet Afval recycling of verbranding

  Deze checklist geeft lokale D66-afdelingen inzicht in de diverse op lokaal niveau relevante gevolgen van de verschillende trends rond de benodigde capaciteit en huidige beschikbare capaciteit van afval energie centrales (AEC’s), voorheen afval verbrandingsinstallaties (AVI’s) genoemd.

  • Gepubliceerd op 1 maart 2013
 • Visiedocument Grondstoffen – Algemeen

  Dit document behandelt de algemene visie

  • Gepubliceerd op 30 mei 2012