Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

21 publicaties gevonden.

 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

  Jaarlijks wordt er in Nederland voor zo’n 73.3 miljard door diverse overheden ingekocht, waarvan ca. 12.9 miljard door de Rijksoverheid en 60.4 miljard door lagere overheden(EZ 2016). Door deze schaalgrootte hebben overheden een instrument in handen die ze in staat stelt om, naast andere beleidszaken, duurzame ontwikkelingen aan te kunnen jagen. De thema afdeling Duurzaam…

  • Gepubliceerd op 8 juli 2017
 • D66 geeft Nederland Nieuwe Energie

  Duurzaam en Leveringszeker Het rapport dat voor u ligt is de eerste aanzet tot het formuleren van een visie voor de wijze waarop D66 kan omgaan met de energie transitie. Een voor ons land zeer ingrijpende en politiek lastig door te voeren hervorming van onze energie voorziening, In deze versie zetten we de zaak op een…

  • Gepubliceerd op 12 september 2015
 • Energietransitie : Politiek Robuust

  De Energietransitie is onomkeerbaar ingezet. De Europese Energie Unie gaat uit van tenminste 80% CO2-reductie in 2050. Het Nederlandse Kabinetsbeleid sluit zich daarbij aan. Duitsland, Engeland en Denemarken hebben allen energieplannen met een soortgelijke ambitie. De Energietransitie is niet zozeer een technologisch proces, maar bij uitstek een complex maatschappelijk/ politiek proces, omdat…

  • Gepubliceerd op 12 september 2015
 • Factsheet Emissiehandel 2013-10

  Het EU emissiehandelssysteem bestaat uit 12000 installaties uit de volgende sectoren: elektriciteitssector, cement, papier, staal en aluminium, chemie, raffinaderijen. Momenteel zijn we in de derde fase van het EU ETS, die loopt van 2012-2020 (8 jaar), en die aansluit op de EU 20/20/20 beleidsdoelen van 20% hogere energie efficiëntie, 20% duurzame elektriciteit en 20% CO2 reductie in 2020 (ten opzichte…

  • Gepubliceerd op 16 mei 2014
 • Presentatie landbouw en voedsel

  Landbouw en voedselvoorziening

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • wg Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit – Hoofdpunten EU verkiezingen 2014

  Hoofdpunten EU verkiezingen 2014 van de werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Factsheet Circulaire Economie

  D66 ziet de toekomst in een circulaire economie met de inzet van de Cradle to Cradle en Grondstoffenrotonde uitgangspunten. En zet zich in om de transitie van de fossiel based economie naar de circulaire economie te versnellen door het inzetten van de voorbeeld functie van de overheid in inkoop, stimuleren van innovatie en de Europese vertaling.

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Factsheet Groene Grondstoffen

  D66 ziet toekomst in een circulaire en biobased economie en zet zich in om de transitie van de fossiel based economie naar de circulaire en biobased economie mogelijk te maken en te versnellen. Dit impliceert dat de draagkracht van de aarde niet overschreden wordt en er geen uitbuiting en voedselschaarste gaan ontstaan. D66 richt zich…

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Factsheet Voorzorg & Verantwoordelijkheid

  D66 zet in op het verder inbedden van het voorzorgsbeginsel bij het evalueren van technologische innovatie. Evaluatie vindt met name plaats op de invloed van materiaal-, product- en gebruikskarakteristieken van deze innovatie op natuurlijke ecosystemen en gezondheid. D66 richt zich op het verder uitbreiden van de Europese richtlijn 2009/125/EG (in Nederland ingevoerd als Wet Milieubeheer (titel…

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Factsheet Grondstof Tracering

  D66 ziet grondstoffentracering als een middel dat kan bijdrage aan het doel, een circulairsysteem voor grondstoffen, op gang te brengen; Een vorm van grondstoffentracering via b.v. een label draagt bij aan de bewustwording van de waarde van grondstoffen van ontwerpfase tot hoogwaardig hergebruik; Grondstoffentracering draagt bij aan het op gang…

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014