Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

22 publicaties gevonden.

 • Factsheet Voorzorg & Verantwoordelijkheid

  D66 zet in op het verder inbedden van het voorzorgsbeginsel bij het evalueren van technologische innovatie. Evaluatie vindt met name plaats op de invloed van materiaal-, product- en gebruikskarakteristieken van deze innovatie op natuurlijke ecosystemen en gezondheid. D66 richt zich op het verder uitbreiden van de Europese richtlijn 2009/125/EG (in Nederland ingevoerd als Wet Milieubeheer (titel…

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Factsheet Grondstof Tracering

  D66 ziet grondstoffentracering als een middel dat kan bijdrage aan het doel, een circulairsysteem voor grondstoffen, op gang te brengen; Een vorm van grondstoffentracering via b.v. een label draagt bij aan de bewustwording van de waarde van grondstoffen van ontwerpfase tot hoogwaardig hergebruik; Grondstoffentracering draagt bij aan het op gang…

  • Gepubliceerd op 1 februari 2014
 • Krimp op eigen kracht 2012

  Een D66-visie op bevolkingskrimp

  • Gepubliceerd op 25 januari 2014
 • Manifest D66 Duurzaam 19-10-2013

  D66 gaat voor een nieuwe vorm van welvaart, tien puntenplan: Duurzaamheid: D66 doet het!

  • Gepubliceerd op 23 december 2013
 • Factsheet Duurzame energie opwekking

  De redenen om als gemeente beleid voor hernieuwbare energie te voeren zijn dezelfde als voor het nationale beleid: het beperken van klimaatverandering door broeikasgasemissies, zorgen voor leveringszekerheid, het beperken van de gevolgen van stijgende energieprijzen en het beperken van vervuilende emissies. De laatste twee redenen zijn extra relevant op gemeentelijk niveau, omdat beleid meteen lokaal effect heeft voor de…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2013
 • Factsheet Afval inzameling

  Deze factsheet is bedoeld voor D66-afdelingen van gemeenten bij het opnemen van duurzaamheids eisen in het verkiezingsprogramma op het gebied van grondstoffen en geeft inzicht in de diverse, op lokaal niveau toe te passen, methoden en technieken voor huisafval en inzameling ervan. Dit zijn directe kosten voor de bewoners omdat deze kosten worden doorberekend via de gemeentelijke afvalheffing op…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2013
 • Factsheet Duurzaamheidseducatie

  Voor een succesvolle duurzame wereld met een circulaire economie is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen meewerken vanuit een kritische en actieve houding. Het opwekken en versterken van die houding kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom is het onderwijs ongelooflijk belangrijk voor de vorming op het gebied van duurzame ontwikkeling! Dit wordt ook onderschreven in het landelijke…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2013
 • Factsheet De groene stad

  De groene stad zorgt door evenwichtige inzet en gebruik van een coherent netwerk van stadsnatuur voor een leefbare, gezonde en economisch vitale omgeving waarin het prettig is om te wonen, werken en recreëren. Het herkennen, erkennen en duurzaam inzetten van de functionele waarden van natuur staan hierbij centraal. Door deze functies te stimuleren worden duurzame, natuurrijke, toekomstbestendige gebieden…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2013
 • Factsheet Duurzaam inkopen en levensloopkosten

  Inmiddels hebben we als werkgroep een nieuwe versie gepubliceerd wat je hier kunt vinden: https://duurzaam.d66.nl/publicaties/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi/. Daarin de laatste inzichten en voorbeelden vanuit de D66 bestuurders en raadsleden die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Veel leesplezier! Dit factsheet is bedoeld voor D66-afdelingen van gemeenten bij het opnemen van duurzaamheids eisen in het verkiezingsprogramma op…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2013
 • Factsheet Energiebesparing

  De redenen om als gemeente energiebesparingsbeleid te voeren zijn dezelfde als voor het nationale beleid: het beperken van klimaatverandering door broeikasgasemissies, zorgen voor leveringszekerheid, het beperken van de gevolgen van stijgende energieprijzen en het beperken van vervuilende emissies. De laatste twee redenen zijn extra relevant op gemeentelijk niveau, omdat beleid meteen lokaal effect heeft voor de luchtkwaliteit en de financiële…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2013