Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Duurzaam in de Democraat voorjaar 2014

D66 Duurzaam,

Een bruisende groep van jonge ondernemers en professionals met ideeën. Ideeën over hoe een gezonde planeet en samenleving samengaat met een gezonde economie. Dat is D66 Duurzaam, de thema-afdeling die duurzaamheid vormgeeft in onze partij. Niet alleen met ideeën, we ontwikkelen ook projecten. Het plan voor zonne-energie in de stad Utrecht is een voorbeeld waar nu aan wordt gewerkt. Het gaat om zonne-energie als alternatief voor een windmolenpark in de stad, waar, niet vreemd natuurlijk, veel bezwaar tegen is. Een andere actie is de crowdfunding voor zonnepanelen op het dak van het D66-partijbureau, aangeboden aan het bestuur op het congres van 2 November jl.

D66 Duurzaam heeft ook meegewerkt aan de richtingaanwijzer uitgebracht door de van Mierlo Stichting: “Streef naar een Duurzame en Harmonieuze Samenleving”. Dit boekje geeft een sociaal liberale visie op duurzaamheid. Het gaat over duurzaamheid als inspiratie voor vernieuwing. Het gaat over je eigen verantwoordelijkheid en kansen, maar ook over wij kunnen doen op het werk en in de politiek.

Onze thema-afdeling is een netwerk van ongeveer 400 betrokken leden van D66, met een bestuur en een zestal werkgroepen: duurzaam landgebruik en biodiversiteit, energie en klimaat, grondstoffen, duurzame economie, Power to the People en Sociale Duurzaamheid. De werkgroepen maken achtergrondmateriaal en doen voorstellen voor verkiezingsprogramma’s, voor gemeenten, provincie, nationaal en EU. Er is direct contact met de Kamerleden, vooral met Stientje van Veldhoven, Kees Verhoeven en Wouter Koolmees, en op EU niveau natuurlijk met Gerben-Jan Gerbrandy.

Wat ons bindt is het inzicht dat bedrijven, steden en landen die inzetten op duurzaamheid het economisch en sociaal beter doen dan zij die vasthouden aan de economie van fossiele brandstoffen, bio-industrie en uitputting van grondstoffen.

Voor ons is D66 bij uitstek de partij die de transitie naar duurzaamheid vorm kan geven. Overal zien we initiatieven, in buurten en in bedrijven. Maar de politiek moet de kaders aangeven; zoals de vervuiler betaalt, vergroening van het belastingstelsel en stimulering van innovatie. Nederland is beslist geen koploper, maar kan dat wel zijn. D66 zou het verschil kunnen maken. Als themagroep werken we daaraan, zie onze website: http://d66duurzameontwikkeling.nl

Pier Vellinga
vz. thema-afdeling D66 Duurzaam

Gepubliceerd op 23-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018