Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 geeft Nederland Nieuwe Energie

Duurzaam en Leveringszeker

Duurzame Energiewaardeketen

https://duurzaam.d66.nl/content/uploads/sites/102/2015/05/20150912-D66-Visie-Energietransitie.pdf

Het D66 rapport dat voor u ligt is de eerste aanzet tot het formuleren van een visie voor de wijze waarop D66 kan omgaan met de energie transitie. Een voor ons land zeer ingrijpende en politiek lastig door te voeren hervorming van onze energie voorziening, In deze versie zetten we de zaak op een rijtje en geven we aanknopingspunten voor beleid.

Als energiedeskundigen die lid zijn van D66 en actief zijn in de themagroep D66 Duurzaam willen we met dit rapport een bijdrage leveren aan de discussie binnen de partij en willen we ook een technisch economisch referentiekader bieden aan ieder die zich wil inzetten voor de energie transitie.

Op 12 september 2015 heeft de thema-afdeling de Energietransitie visie uitgereikt aan het groenste 2e kamerlid Stientje van Veldhoven. Vanuit de Tweede Kamer zal zij de energietransitie inhoud geven.  Wij zijn gaarne bereid de voorstellen en ideeën meer concreet te maken in de vorm van beleidsvoorstellen, met een nadere sociaal–economische onderbouwing.

Download nu: 20150912-D66 Visie Energietransitie

Gepubliceerd op 12-09-2015 - Laatst gewijzigd op 24-01-2020