Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Deltaplan voor een nieuwe Welvaart

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. D66 hangt de rede3 aan, en D66 maakt zich sterk voor ieders vermogen om te leren. Dat bij elkaar opgeteld sterkt ons geloof dat mensen collectieve gedragspatronen, die in het verleden tot crises geleid hebben, kunnen afleren.

D66 gelooft in rationele keuzes voor de lange termijn. Die keuze maken we niet vanuit dogma’s of gestoeld op ethische grondslagen, maar we richten ons op ons gezamenlijk belang van overmorgen. De hierboven beschreven ‘psychologische gevangenis’ beschrijft een mechanisme waardoor we onszelf momenteel mentaal laten gijzelen. Onze D66 visie is dat we daaruit vrij willen breken.

Het bedrijfsleven heeft de laatste jaren ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ echt ontdekt en doet al veel, getuige de vele ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid; klanten én werknemers willen het. Ook dragen veel huishoudens hun steentje bij door bijvoorbeeld afval te scheiden, groene stroom op te wekken door het installeren van zonnepanelen installeren of elektrisch te rijden. Wij vinden het de hoogste tijd om deze wens tot verandering en verduurzaming van onze zogenoemde “life support systems” ook politiek door te vertalen. Want een gezamenlijke verslaving of ‘lock-in’ structuur die zo indringend in onze samenleving is geworteld, moet ook gezamenlijk worden aangepakt. De politiek zou hierin voorop moeten willen lopen om aan deze collectieve actie, de de-carbonisatie van onze samenleving, leiding te geven.

Gepubliceerd op 11-07-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018