Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

DoPP kamerleden brief Klimaatakkoord met urgentie

Op 11 mei 2019 zond het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP) namens 8 landelijke partijen *) bijgaande brandbrief naar de woordvoerders klimaat, energie, milieu en wonen van de 2e Kamer:

Grote veranderingen in wet- en regelgeving vragen politiek vaak veel tijd en leiden niet zelden tot aanzienlijke vertraging. De klimaatverandering zal daar niet op wachten, en dus is er des te meer reden vaart te houden in de besluitvorming. Vertraging is ook een risico voor het kwetsbare maatschappelijke draagvlak. Bedrijven en organisaties die willen investeren en innoveren hebben immers grote behoefte aan duidelijkheid en aan bestendig overheidsbeleid. Als partijen de intentie hebben eendrachtig samen te werken, moet het mogelijk zijn om binnen afzienbare termijn politieke wil en daadkracht te tonen.

Naast snelheid en eensgezindheid in besluitvorming is ten slotte de politieke boodschap cruciaal: Nederland moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de beloofde bijdrage leveren aan het beperken van wereldwijde klimaatverandering en ook zichzelf weerbaar maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat vraagt de nodige investeringen, transities in economie en energie en verandering van gedrag. Iedereen, overheid, bedrijfsleven en burger, zal daaraan moeten bijdragen. Het is een opgave die ons welvarende land heel goed kan dragen, ons welvaartsniveau niet hoeft te schaden, en nota bene ook de nodige economische kansen creëert. Daarbij geldt dat hoe sneller wij handelen, hoe lager de kosten, hoe groter de kansen en hoe positiever de effecten zullen zijn.

De 2e Kamerfractie van D66 reageerde diezelfde dag als volgt daarop:

Hi Remko,

Veel dank voor jullie brief. Ik deel de analyse geheel dat we besluitvaardig en eensgezind moeten streven naar het spoedig sluiten van een breed gedragen klimaatakkoord.
Daar zijn we als coalitiepartijen ook druk mee bezig.  D66 heeft daarbij als inzet een akkoord waarmee we de klimaatdoelen halen, waarbij iedereen mee kan doen en waarbij de grote vervuilers ook gaan betalen.
Met vriendelijke groet,
Matthijs Sienot.
*) VVD-Liberaal Groen / D66-Duurzaam / CDA Duurzaamheidsnetwerk / GroenLinks -Milieunetwerk / PvdA Duurzaam / ChristenUnie / 50PLUS / WI-SGP-Werkgroep duurzame energie
Gepubliceerd op 11-05-2019 - Laatst gewijzigd op 15-09-2019