Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

DoPP Toekomst Landbouw: Wie voert regie?

Samengevat is ons advies [DOPP wg LNV.291018]:

De overheid moet veel meer regie nemen en een structuur ontwikkelen voor een toekomstbestendig landbouw- en voedselbeleid, dat minder afhankelijk is van de korte termijn inzet van een gemiddeld regeerakkoord.

In 2017 zijn vanuit het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP) experts rond landbouw, voedsel en biodiversiteit van diverse partijen *) bij elkaar gekomen om gezamenlijk te beschrijven. Op 29 oktober 2018 is daartoe deze publicatie in de bijlage verschenen en toegezonden aan de respectievelijke woordvoerder in de 2e Kamer.

Deze twee vragen zijn daarbij beantwoord en uiteindelijke bevestigd door de duurzaamheid teams van 5 partijen;

  • wat is de huidige stand van de Landbouw?
  • wat is de ideale situatie van de Landbouw?

Deze gezamenlijke uitkomst was ook voor velen binnen het DoPP een verrassing vanuit de patstelling die de politiek decennia heeft gekend. Overeenstemming waar het beleid naartoe moet leiden – de toekomst – en waar dat beleid vandaan komt – het heden – is nodig om succesvol de discuteren over wat daar tussenin moet gebeuren. Vervolgens zullen intern bij de politici van de diverse partijen beelden worden gedeeld van de mogelijke transitie stappen van het heden naar die toekomst. Dat laatste kent nog teveel verschillende inzichten om nu al tot een collectieve schriftelijke uiting te komen. Het kamerdebat van de diverse hiermee gevoede partijen is daartoe de geigende plek.

*) VVD-Liberaal Groen / D66-Duurzaam / CDA Duurzaamheidsnetwerk / GroenLinks -Milieunetwerk / PvdA Duurzaam / ChristenUnie

Gepubliceerd op 29-10-2018 - Laatst gewijzigd op 15-09-2019