Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Duurzaam is de toekomst; DoPP voorstellen voor het regeerakkoord 2017-2021

Duurzaam is de toekomst; DoPP voorstellen voor het regeerakkoord 2017-2021

Voorstellen voor het regeerakkoord 2017-2021, Den Haag, 20 april 2017, Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP)

https://www.trouw.nl/democratie/achterban-van-politieke-partijen-wil-groen-akkoord-bij-formatie~a08512e5/

http://www.volkskrant.nl/politiek/groene-partijleden-klimaatparagraaf-regeerakkoord-is-klaar~a4490693/

NOS Teletekst pagina 108,  http://nos.nl/l/2170218,  http://nos.nl/uitzending/24295-nos-journaal.html (2:33-3:29) en http://nos.nl/uitzending/24306-nos-journaal.html (08:03-11:30)

https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10321912/deal-over-milieudoelen-formatiepartijen

https://www.google.nl/amp/s/www.nrc.nl/nieuws/2017/04/26/politieke-partijen-sluiten-breed-akkoord-over-klimaatbeleid-8421341-a1556056/amp

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/22537/hoofdstuk-duurzaamheid-voor-het-regeerakkoord-is-al-klaar

De commissies en netwerken van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben dit op basis van consensus samen opgesteld. Dopp-Def 170425 bevat de tekst zoals deze nu is overhandigd.

Deze notitie is bedoeld als input voor het Regeerakkoord en allereerst gebaseerd op de diverse verkiezingsprogramma’s en vele rapporten van maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen. Het stuk is opgedeeld in drie overzichtelijke hoofdstukken en bevat een aantal samenhangende paragrafen en alinea’s ten einde tot een consistent duurzaam beleid te komen. Het stuk heeft niet de pretentie compleet te zijn, maar wel de belangrijkste duurzaamheidsvraagstukken aan de orde te stellen.

Hiermee is een breed politiek draagvlak voor het beleid en de maatregelen die wij in deze notitie voorstellen en weet het toekomstige kabinet zich gesterkt dat dit beleid vruchtbaar kan worden uitgevoerd. In dit licht doet het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen het kabinet i.o. een overzichtelijk aantal voorstellen, die richtinggevend zijn voor een adequaat duurzaamheidsbeleid. Over de voorstellen hoeft politiek geen twijfel te bestaan, omdat de achterbannen van een groot aantal partijen met elkaar hierover inhoudelijk consensus hebben bereikt. Bijgaand pakket aan voorstellen is de basis voor verduurzaming voor een komend kabinet.

Nederland is het land bij uitstek om een duurzame economie en samenleving in te richten. Duurzaamheid is een bittere noodzaak, en het biedt ook grote kansen voor de BV Nederland. De komende jaren, en die strekken zich uit over meerdere kabinetsperiodes, zal een majeure transitie moeten plaatsvinden, als we onze brede welvaart (economisch, ecologisch en sociaal) willen blijven ontwikkelen. Nederland doet die transitie niet alleen, want 195landen hebben het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en 139 landen hebben het verdrag inmiddels geratificeerd. Mondiaal zijn de United Nations Sustainable Development Goals de duurzaamheidsstandaard voor alle landen.

Met Europese landen streven we naar brede welvaart volgens de OESO Better Life Index. En ook in Nederland bestaat brede consensus dat de ‘Monitor Brede Welvaart’ het kompas zal zijn in ons streven naar brede welvaart: hier & nu, later én elders, binnen de grenzen die de planeet kan dragen. We zijn bovendien geen volger, wijzen niet met onze vinger naar andere landen, maar tonen allereerst zelf verantwoordelijkheid en willen vooroplopen. Er is daarom geen twijfel over het feit dat het komende kabinet duurzaamheid de allerhoogste prioriteit zal moeten geven. Het brede welvaartsbegrip is hierbij uitgangspunt voor het beleid.

De wereld staat bovendien niet stil. De prognoses en modellen worden permanent aangepast doordat de realiteit ze heeft ingehaald. In de nabije toekomst valt niet uit te sluiten dat verdere aanscherping van maatregelen nodig zijn om doelstellingen eerder dan nu gepland te halen. Dat betekent dat de maatregelen en plannen die we vandaag bedenken, morgen moeten worden bijgesteld.

Gepubliceerd op 25-04-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018