Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet De groene stad

De groene stad zorgt door evenwichtige inzet en gebruik van een coherent netwerk van stadsnatuur voor een leefbare, gezonde en economisch vitale omgeving waarin het prettig is om te wonen, werken en recreëren.
Het herkennen, erkennen en duurzaam inzetten van de functionele waarden van natuur staan hierbij centraal. Door deze functies te stimuleren worden duurzame, natuurrijke, toekomstbestendige gebieden gecreëerd. De stad en het achterland lopen in elkaar over en vormen zo een geheel.
De totstandkoming hiervan vereist visie, beleid en samenwerkingsverbanden met (andere) gemeenten, overheden, bewoners en gebruikers. Natuurwaarden moeten een integraal onderdeel worden van beleid en uitvoering.

Gepubliceerd op 01-03-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018