Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet Duurzaam inkopen en levensloopkosten

Inmiddels hebben we als werkgroep een nieuwe versie gepubliceerd wat je hier kunt vinden: https://duurzaam.d66.nl/publicaties/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi/. Daarin de laatste inzichten en voorbeelden vanuit de D66 bestuurders en raadsleden die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Veel leesplezier!

Dit factsheet is bedoeld voor D66-afdelingen van gemeenten bij het opnemen van duurzaamheids eisen in het verkiezingsprogramma op het gebied van grondstoffen en geeft inzicht in de diverse, op lokaal niveau toe te passen, methoden en technieken voor duurzame inkoop en levensloopkosten. De gemeenten zijn gezamenlijk in geld uitgedrukt de grootste inkoper van ons land en zijn daarmee maatgevend voor de kwaliteit van de industrie- en bouwmaterialen en producten die men in voorraad heeft, verkoopt en distribueert.

D66 streeft naar een duurzame samenleving. Bij energievraagstukken ligt hierbij de focus op een transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen om energie uit te maken, welke laatste in principe in overvloedige mate aanwezig is. Op het gebied van grondstoffen (evenals land en voedsel) hebben we – per definitie – te maken met een eindige voorraad aan beschikbare grondstoffen. We zullen daarom van verbruiken van grondstoffen moeten omschakelen naar uitsluitend gebruik van grondstoffen met later hergebruik als uitgangspunt.

Gepubliceerd op 01-03-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018