Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet Duurzame energie opwekking

De redenen om als gemeente beleid voor hernieuwbare energie te voeren zijn dezelfde als voor het nationale beleid: het beperken van klimaatverandering door broeikasgasemissies, zorgen voor leveringszekerheid, het beperken van de gevolgen van stijgende energieprijzen en het beperken van vervuilende emissies. De laatste twee redenen zijn extra relevant op gemeentelijk niveau, omdat beleid meteen lokaal effect heeft voor de luchtkwaliteit. Een ander aspect dat speelt bij het bijvoorbeeld gezamenlijk installeren van zonnepanelen is meer sociale samenhang doordat een gemeenschapsgevoel ontstaat.

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen kan worden bereikt door het toepassen van de “trias energetica”, bestaande uit drie opeenvolgende stappen:

  1. Energievragende activiteiten zoveel mogelijk beperken
  2. Zoveel mogelijk van de vraag invullen met hernieuwbare energie
  3. Zo efficiënt mogelijk omgaan met zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen.

De meest opvallende ontwikkeling bij het opwekken van hernieuwbare energie is dat het zelf opwekken van elektriciteit met zonnepanelen in 2012 voor huishoudens goedkoper is geworden dan het afnemen van stroom van energiebedrijven.

Gepubliceerd op 01-03-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018