Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet Emissiehandel 2013-10

Het EU emissiehandelssysteem bestaat uit 12000 installaties uit de volgende sectoren: elektriciteitssector, cement, papier, staal en aluminium, chemie, raffinaderijen. Momenteel zijn we in de derde fase van het EU ETS, die loopt van 2012-2020 (8 jaar), en die aansluit op de EU 20/20/20 beleidsdoelen van 20% hogere energie efficiëntie, 20% duurzame elektriciteit en 20% CO2 reductie in 2020 (ten opzichte van 1990, doel voor Kyoto Protocol in 2012 was -8% emissies). In totaal zit er op jaarbasis 2 miljard ton CO2, i.e. European Emission Allowances in het EU ETS (27 lidstaten, exclusief zo’n 200 miljoen ton Aviation credits). Dit is de jaarlijkse cap. Deze EUAs zijn bankable en kunnen worden meegenomen naar andere jaren. In de gehele fase3 zitten er 8*2 miljard= 16 miljard EUAs in het ETS. De 2 miljard aan EUAs vertegenwoordigt ongeveer 45% van de gehele jaarlijkse uitstoot van de EU, die 4.5 miljard ton CO2 bedraagt (de wereldwijde uitstoot bedraagt ongeveer 31 miljard ton, en Nederland stoot jaarlijks 200 miljoen ton CO2 uit, waarvan 90 miljoen ton in het ETS zit (beide 4.5% van EU totaal)). Doelstelling is dus om in 2020 een besparing te bewerkstelligen van 20% van 4.5 miljard ton, dus 900 miljoen ton CO2, waarvan dus ongeveer 400 miljoen reductie in het ETS moet worden gerealiseerd. Dit betekent dat de jaarlijkse cap terugloopt van ongeveer 2 miljard ton CO2 in 2013 naar 1.6 miljard ton CO2 in 2020.

zie verder Factsheet Emissiehandel 2013-10

Gepubliceerd op 16-05-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018