Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet Energiebesparing

De redenen om als gemeente energiebesparingsbeleid te voeren zijn dezelfde als voor het nationale beleid: het beperken van klimaatverandering door broeikasgasemissies, zorgen voor leveringszekerheid, het beperken van de gevolgen van stijgende energieprijzen en het beperken van vervuilende emissies. De laatste twee redenen zijn extra relevant op gemeentelijk niveau, omdat beleid meteen lokaal effect heeft voor de luchtkwaliteit en de financiële positie van mensen en bedrijven.
Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen kan worden bereikt door het toepassen van de “trias energetica”, bestaande uit drie opeenvolgende stappen:

  1. Energievragende activiteiten zoveel mogelijk beperken
  2. Zoveel mogelijk van de vraag invullen met hernieuwbare energie
  3. Zo efficiënt mogelijk omgaan met zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen.

Energiebesparende maatregelen beperken niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen, maar leveren in veel gevallen ook op relatief korte termijn een financieel voordeel op.

Gepubliceerd op 01-03-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018