Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet EU Emissions Trading System

Werkgroep Energie en KlimaatIn 2015 zit het EU ETS (Emissions Trading System) in de derde fase van het project. Deze fase werd voorafgegaan door fase I (2005-2008) en II (2008-2012). Door het opzetten van een ETS wordt een markt gecreëerd waarin in uitstootrechten van broeikasgassen wordt gehandeld. Deze markt is opgesteld door de Europese Unie als beleidsinstrument die de klimaatdoelen van de Europese Unie voor 2020 moet ondersteunen.

 

Door de opzet van een markmechanisme streeft de EU na op de meest effectieve wijze, cq. laagste kosten, een zo groot mogelijke reductie in CO2 emissies te realiseren. De actueel nagestreefde klimaatdoelen worden ook wel de zgn. ‘202020’ doelen genoemd; 20% minder CO2 uitstoot, 20% minder energieconsumptie en 20% meer energie uit duurzame bronnen. Met het oprichten van het emissiehandelssysteem zou de EU een stap dichterbij zijn bij het behalen van deze doelstellingen. Meer lezen? Download dan snel het bijgevoegde document!

20151109_Factsheet EU ETS

Gepubliceerd op 08-05-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018