Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet Groene Grondstoffen

  • D66 ziet toekomst in een circulaire en biobased economie en zet zich in om de transitie van de fossiel based economie naar de circulaire en biobased economie mogelijk te maken en te versnellen. Dit impliceert dat de draagkracht van de aarde niet overschreden wordt en er geen uitbuiting en voedselschaarste gaan ontstaan.
  • D66 richt zich daarbij op de kansen in Nederland en ziet een belangrijke rol voor Europa.
  • In Europa zal op korte termijn een geïntegreerde benadering op systeemniveau worden ontwikkeld. Naast technologische oplossingen is aandacht voor infrastructuur, logistiek, marktontwikkelingen en overheidsregulering vereist. Kortom, allemaal onderwerpen die ook op Europees niveau moeten worden aangepakt.
  • Hierbij zal volgens D66 nadrukkelijk worden gekeken naar de duurzaamheid van elk product; zowel naar de petrochemische als groene alternatieven. Nauwkeurige levenscyclusanalyse van producten kan voorkomen dat ‘foute’ producten de transitie naar een biobased economie tegenwerken. D66 vindt dat Europa hierin een sterke rol kan spelen door middel van goede regulering en controle.
  • De economische afhankelijkheid van fossiele materialen staat een duurzame toekomst in de weg. De Europese Unie kan de biobased economie mogelijk maken en daardoor tevens minder afhankelijk maken van grondstoffen uit de rest van de wereld. Als een van de meeste productieve werelddelen zal zo Europa een economische rol van betekenis blijven spelen. Zo maakt kennis en kunde op het gebied van duurzame productie, benutting en gebruik van biomassa in producten of als bron voor energie, het verschil in de toekomst. D66 maakt zich sterk voor nationale en Europese stimulering van innovatie voor een duurzame toekomst.
  • Daarnaast zal D66 nadrukkelijk oog hebben voor de positie van de Nederlandse havens en logistiek op het Europese- en wereldtoneel en voor een rol van Nederlandse ondernemers in het blijvend duurzaam produceren van biomassa in andere werelddelen.
Gepubliceerd op 01-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018