Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet Grondstof Tracering

  • D66 ziet grondstoffentracering als een middel dat kan bijdrage aan het doel, een circulairsysteem voor grondstoffen, op gang te brengen;
  • Een vorm van grondstoffentracering via b.v. een label draagt bij aan de bewustwording van de waarde van grondstoffen van ontwerpfase tot hoogwaardig hergebruik;
  • Grondstoffentracering draagt bij aan het op gang brengen van de grondstoffenrotonde.
  • Een kwalitatief hoogwaardige grondstoffenrotonde creëert waarde, verlaagt kosten en beperkt energie- en grondstoffen-verbruik;
  • Grondstoffentracering moet laagdrempelig en eenvoudig zijn. Een te grote administratieve en/of financiële last, staat het succes van invoering in de weg;
  • Een grondstoffenlabel is primair een aangelegenheid van de maakindustrie en onderdeel van de producentenverantwoordelijkheid, waarbij de overheid zorgt voor de juiste stimulans, controle en randvoorwaarden;
  • Het streven is grondstoftracering op Europees niveau in gevoerd te krijgen. Nederland kan hierin een koploperspositie innemen;
Gepubliceerd op 01-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018