Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet Voorzorg & Verantwoordelijkheid

  • D66 zet in op het verder inbedden van het voorzorgsbeginsel bij het evalueren van technologische innovatie. Evaluatie vindt met name plaats op de invloed van materiaal-, product- en gebruikskarakteristieken van deze innovatie op natuurlijke ecosystemen en gezondheid.
  • D66 richt zich op het verder uitbreiden van de Europese richtlijn 2009/125/EG (in Nederland ingevoerd als Wet Milieubeheer (titel 9.4)) dat zich richt op Ecodesign Vereisten voor Energie gerelateerde Producten.
  • D66 richt tevens zich op het verder sluiten van materiaal ketens, o.a. door het transparant maken van het aandeel hergebruikte materialen in producten, en door het (financieel) ontmoedigen van het gebruik van primaire grondstoffen.
  • D66 zet in op twee sporen: producenten verantwoordelijkheid op dit moment vooral a.g.v. recycling van oude producten. Dit moet vooral worden doorgezet en uitgebreid. Ten tweede zet D66 in op het uitrollen van EcoDesign, dat zich bezighoud met het ontwerp van de gehele waardeketen van een product, dus ook product ontwerp, productie en sourcing, gericht op reduce / re-use.
Gepubliceerd op 01-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018