Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Factsheet Zwerfafval met Concept gemeentelijke motie

Preventie en bestrijding van zwerfafval vergt een speciale aanpak. Zwerfafval onderscheidt zich van andere afvalstromen de andere oorzaak en andersoortige gevolgen. De aanpak is dan ook heel anders in vergelijking met huishoudelijk- en bedrijfsafval.

Zwerfafval wordt ervaren als een grote bron van ergernis en is mede bepalend hoe burgers de kwaliteit en veiligheid van hun directe leefomgeving zien. Bovendien veroorzaakt het negatieve economische effecten en maatschappelijke kosten.

Er is een lappendeken van wet- en regelgeving met betrekking tot zwerfafval. In de praktijk behoort de zorg van de openbare ruimten vooral tot het takenpakket van gemeenten. Met betrekking tot zwerfafval is dit verder uitgewerkt in de model-afvalstoffenverordening voor gemeenten van de VNG. Vanuit de Wet Milieubeheer heeft ook de burger zelf een zorgplicht met betrekking tot het schoon houden van de openbare ruimte.

Op basis van een veelheid van informatie hebben wij een ontwerpmotie opgesteld voor gemeenteraadsleden om afgestemd op de lokale situatie in te dienen als lokale zwerfafvalmotie. Zij is hieronder vrij te downloaden en te benutten.

Feedback hierop is zeer welkom, zowel voor toekomstige versies als andere concept motie initiatieven.

Gepubliceerd op 19-10-2015 - Laatst gewijzigd op 15-09-2019