Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Krimp op eigen kracht 2012

Krimp op eigen kracht 2012

Het is inmiddels breed bekend: de Nederlandse bevolking gaat vanaf 2035 krimpen. Schrikverhalen over de gevolgen van deze krimp verschijnen steeds vaker in de media. Demografische krimp wordt neergezet als opdoemend probleem met vooral negatieve gevolgen dat het liefst bestreden moet worden.

Wat is er nu werkelijk aan de hand, met welke consequenties? Welke omvang heeft de krimp in Nederland, en hoe ernstig is dat eigenlijk? Levert bevolkingskrimp per definitie problemen op, of creëert het ook kansen? Hoe is het in andere landen en hoe moeten we er in Nederland mee omgaan? En wie is nu eigenlijk aan zet? In dit document geeft D66 haar perspectief op de bovenstaande vragen, vanuit een sociaal-liberale invalshoek.

Gepubliceerd op 25-01-2014 - Laatst gewijzigd op 02-01-2017