Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Suggesties voor in het VK programma GR 2018.

D66 streeft ernaar om Maatschappelijk Verantwoord Inkopen integraal onderdeel te laten zijn van alle beleidsterreinen. Pas dan is de impact echt navenant om te kunnen spreken over een groen verkiezingsprogramma. Afhankelijk van de gevonden resultaten in uw gemeente zijn er een aantal tekstvoorstellen aan te dragen voor het lokale verkiezingsprogramma. We gaan er hierbij van uit dat algemene duurzaamheidambities reeds geformuleerd zijn. Verder geven we in bijlage 3 een gedetailleerd overzicht van de beleidsterreinen waarin MVI een rol kan spelen.

Professioneel inkopen is een belangrijk instrument voor het verwezenlijken van gestelde beleidsdoelen en politieke keuzes. Dit geldt ook voor thema’s die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt in alle fasen van het inkoopproces, naast de prijs, ook rekening gehouden met allerlei aspecten van duurzaamheid.

In plaats van duurzaam inkopen wordt ook wel de term Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gebruikt.

Cruciaal hierin is het ambitieniveau van raads-, staten of kamerleden en bestuurders en de mate waarin hierop wordt gestuurd. Naast de aanjaag of hefboomfunctie die MVI op veel terreinen heeft gaat het gewoonweg om geloofwaardigheid: Wanneer een overheid wil dat er een transitie naar een duurzame samenleving en/of economie gaat plaatsvinden, moet dat ook z’n weerslag vinden in het inkoopbeleid; “practice what you preach”!

Het gaat in veel gevallen ook om een substantiële verandering in denken en doen van zowel politici, managers als voor de uitvoerende organisatie en het is maar de vraag of dit voor een volle 100% in beleidnota’s, structuren en procedures is te ondervangen. Al snel spelen ook begrippen zoals lef, doorzettingsvermogen, weerstanden overwinnen, geduld en experimenteerruimte en belangrijke rol.

Gepubliceerd op 08-07-2017 - Laatst gewijzigd op 15-09-2020