Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Investeren in duurzame energie 28-05-2011

Utrecht, 28 mei 2011, congres C93
1. Investeren in duurzame energie

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. Indiener: Thema-afdeling Duurzame Ontwikkeling

Woordvoerder: E. du Marchie van Voorthuysen

Onderwerp: Investeren in duurzame energie

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 28 mei 2011 in
Utrecht,
overwegende dat:
– het verbruik van fossiele brandstoffen drastisch moet
worden verminderd om te voorkomen dat de gemiddelde
temperatuur op aarde met meer dan twee graden gaat
stijgen;
– hiertoe de fossiele brandstoffen grotendeels vervangen
dienen te worden door hernieuwbare energiebronnen;
– de benodigde investeringen volgens het recente Special
Report Renewable Energy Sources van het IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), gepubliceerd op 9
mei 2011, tot 2030 ongeveer 12 biljoen dollar bedragen, dus
ongeveer 700 miljard dollar per jaar, oftewel 1 % van het
mondiale GDP (Gross Domestic Product/ Bruto Binnenlands
Product) ;
– deze investeringen in de huidige economische structuur
waarschijnlijk niet in voldoende mate tot stand zullen
komen;
spreekt uit dat:
– de overheid door middel van wetgeving investeringen in
duurzame energieopwekking dient te bevorderen;
verzoekt de Tweede Kamerfractie en de Eurofractie van D66 te
bevorderen dat dit standpunt wordt uitgedragen in alle
relevante beleidsdebatten;
en draagt het Landelijk Bestuur op om voorstellen voor
wetgeving verder uit te werken,
en gaat over tot de orde van de dag.

Gepubliceerd op 25-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018